تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه

مجموعه : اخبار حوادث
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه

14 کشته حاصل واژگونی اتوبوس در جاده مازنداران

 

اخبار و حوادثی بسیار بدی به دست ما رسیده هست و حاوی 14 کشته حاصل واژگونی اتوبوس در جاده مازنداران در ادامه از تالاب بیشتر می‌خوانیم .

 

عکس هایي از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه , به گزارش تالاب واژگونی اتوبوس تهران – گنبد با ۳۰ مسافر در ساعت ۱۸:۵۰ یکشنبه در کیلومتر ۲۵ محور سوادکوه استان مازندران در محدوده تونل دوگل منتهی به کشته شدن 14 تن و مصدومیت 18 نفر شد.

 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
عکسهایی از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 

تصادف مرگبار اتوبوس مازندران

تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 

تصادف مرگبار اتوبوس در جاده سواد کوه

تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 

تصادف سهمگین اتوبوس مازندران

تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه
 
تصاویری از تصادف مرگبار اتوبوس مسافربری در جاده سواد کوه

14 کشته اتوبوس مازندران سوادکوه

 

جدیدترین مطالب سایت