تیراندازی در مرکز تهران + عکس

مجموعه : اخبار حوادث
تیراندازی در مرکز تهران + عکس

شلیک ضد هوایی در منطقه ی میانه تهران 

 

در عصر چند روز پیش در تهران صدای مهیب گلوله شنیده شد عکس های زیر مربوط به ضد هوایی رهاشده در تهران است با تالاب همراه شوید.

 

عصر روز دوشنبه صدای شلیک ضدهوایی در مرکز تهران شنیده شد.

 

تیراندازی در مرکز تهران + عکس

تیراندازی در مرکز تهران + عکس
تصاویر تیراندازی در تهران 
تیراندازی در مرکز تهران + عکس
شلیک ضدهوایی در تهران
تیراندازی در مرکز تهران + عکس

عکس های شلیک در مرکز تهران

تیراندازی در مرکز تهران + عکس

تیراندازی در مرکز تهران + عکس

تصاویر تیر اندازی در مرکز تهران

تیراندازی در مرکز تهران + عکس

تیراندازی در مرکز تهران + عکس

تیراندازی در مرکز تهران + عکس

عکس های تیراندازی تهران

جدیدترین مطالب سایت