خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

مجموعه : اخبار حوادث
خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

با زادگاه آیت الله هاشمی رفسنجانی بیشتر آشنا شوید؟ + عکس

آیت الله رفسنجانی بعد از کلی زحمت برای انقلاب و جامعه و یاردیرین امام متاسفانه در چند روز پیش به دلیل عارضه قلبی فوت کرد ، به گزارش تالاب در این خبر میخواهیم زادگاه آیت الله رفسنجانی را به شما عزیزان نشان دهیم.

 

مردم شهر بهرمان از توابع شهرستان رفسنجان با عزاداری در منزل پدری آیت الله هاشمی رفسنجانی خود را در غم از دست دادن این عالم مجاهد و یار دیرین امام و رهبری شریک کردند.

 

زادگاه آیت الله رفسنجانی در روز وفات این بزرگوار

 

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

 

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

 

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

 

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

آیت الله هاشمی رفسنجانی و زادگاهش

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

منزل پدری آیت الله رفسنجانی

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

خانه پدری آیت الله هاشمی در بهرمان بعد از فوت ایشان مملوء از جمعیت شد

جدیدترین مطالب سایت