دستگیری باند اعضای بدن در چین (300 کودک یخ زده در صندوق)

مجموعه : اخبار حوادث
دستگیری باند اعضای بدن در چین (300 کودک یخ زده در صندوق)

300 کودک یخ زده در صندوق

تو چین ؛ پلیس یک باند قاچاقچی اعضای بدن کودکان را بازداشت کرد.

قاچاقچیان 300 کودک را برای فروش اعضای بدن در صندوق یخ نگه‌داری میکردن

بچاره اون مادری کـه بچه اش را در صندوق یخ پیدا کنه !

دستگیری باند اعضای بدن در چین