دستگیری مردان دختر ربا و متجاوز به زنان تهرانی

مجموعه : اخبار حوادث
دستگیری مردان دختر ربا و متجاوز به زنان تهرانی

 4 مرد متجاوز به زنان و دختران تهرانی دستگیر شدند

در این بخش با معرفی مردان دختر ربا و متجاوز به زنان تهرانی که  توسط پلیس آگاهی تهران انجام شد. این 4 مرد که تصویرشان را در بالا می بینید در خیابان مزاحم نوامیس مردم می شدند و قصد تجاوز به زنان و دختران را داشته اند.

 

به گزارش تالاب:فتانه که رزمی کار است وقتی برای نخستین بار پیش روی بازپرس سیفی از شعبه چهارم دادسرای امورجنایی تهران ایستاد، گفت: صبح 30 مرداد ماه وقتی با سگم بیرون از خانه بودم در خیابان رعفرانیه بودم سرنشینان پرشیای سفید ابتدا با حرفهایشان ایجاد مزاحمت کردند و سپس قصد داشتند مرا به زور سوار بر خودرویشان کنند که مقاومت کردم و توانستم با استفاده از مهارت های رزمی از دستشان فرار کنم اما آنها سگم را دزدیدند و من توانستم شماره ماشین را یادداشت کنم.

 

همین سرنخ کافی بود تا ابراهیم صاحب خودرو بازداشت شود وی گفت: روز حادثه با دوستانم مشروبات الکلی خوردیم و در خیابان پرسه می زدیم که با دختر جوان و سگی که همراهش بود روبرو شدیم.

 

وی افزود: ابتدا برای دختر جوان شروع به چرب زبانی کردیم اما دختر جوان بی توجه به مسیرش ادامه داد که منصور برای بازی با سگ پرمو از خودرو پیاده شد که دختر جوان شروع به جیغ و فریاد کرد و ما نیز به حمایت دوستمان از خودرو پیاده شدیم و اصلا قصد ربودن دختر جوان را نداشتیم و چون در حالت عادی نبودیم نمی دانم چه شد که سگ را دزدیدیم.

 

این جوان ادامه داد: پس از سرقت سگ به خانه بازگشتیم و سعید نیز سگ را به خانه خودش برد و دیگر هیچ اطلاعی از آنها ندارم.

 

این ادعاها در حالی بود که دختر جوان وقتی پیش روی ابراهیم قرار گرفت گفت: این جوان و دوستانش ابتدا قصد ربودن مرا داشتند که توانستم از دستشان فرار کنم و اگر صدای زوزه های سگم ا نبود آنها مرا ربوده بودند.

 

ماموران در گام بعدی یکی دیگر از جوانان هوسران به نام سعید رادستگیر کردند و سگ ربوده شده را نیز از خانه وی به دست آوردند.سومین جوان دخترربا که رییس دوستانش است هنوز فراری بوده و با دستور بازپرس سیفی تیمی از پلیس آگاهی وی را تحت تعقیب گرفته است.

 

جدیدترین مطالب سایت