دوستی مجازی و رابطه جنسی و ماجرای باردار شدن دختر دانشجو

مجموعه : اخبار حوادث
دوستی مجازی و رابطه جنسی و ماجرای باردار شدن دختر دانشجو

بارداری دختر دانشجو از پسر دانشجو

پسر جوانی که دریک حماقت از طریق اینترنت با دوست دختر دوستش دوست شد و ماجرای بارداری دختر دانشجو و بقیه ماجرا برای این پسر پیش امد. میثم پسر دانشجویی که باردار شدن یک دختر از سوی دوستش گردن او افتاده بود، پس از آزمایش فنی از این اتهام رها شد

 

به گزارش تالاب پسر جوان نمی‌دانست همکلاسی اش حدود چهار ماه قبل چه بلایی سر دختری درآورده است.او از حدود یک ماه قبل و درست هنگامیکه همه ی همکلاسی هایش سخت مشغول درس خواندن بودند تا امتحانات دانشگاه رابا موفقیت پشت سر بگذارند، اسیر یک رابطه مجازی شد و برای خودش گرفتاری بزرگی درست کرد.

 

میثم که توسط پلیس مشهد دستگیر شده است گفت:در یکی ازمناطق حاشیه شهر زندگی می‌کنیم. پدرم کارگری ساده و زحمتکش است و دو خواهر و یک برادر دارم.روزی که به دانشگاه رفتم مادر و پدرم از خوشحالی در پوست خودشان نمی گنجیدند.محیط دانشگاه برایم کمی غریب بودو احساس دلتنگی می‌کردم.

 

یک هفته اي نگذشته بود که با یکی از همکلاسی هایم دوست شدم.حمید از شهرستان برای تحصیل به مشهد آمده و پسربا کلاسی بود.او در نخستین تعطیلی مرا همراه خود به خانه شان در شهر محل زندگی شان برد.خانواده پولدار و خانه اي شیک داشتند. این سفر دوروزه به بعد دوستی من و حمید عمیق تر شد.

 

متاسفانه این دوست ناباب در نخستین قدم مرا به سیگار معتاد کرد .اصلا نمی فهمیدم چکار می‌کنم، راستش را بخواهید فقط نمیخواستم حمید از من دلخور بشود واو را از دست بدهم.دو ماه از آشنایی مان گذشت . او آپارتمانی کوچک اجاره کرده بودو مجردی زندگی می‌کرد.خانه حمید پاتوق من شده بود .

 

متاسفانه او با دختری در ارتباط بود. البته این دختر نشانی خانه حمید را نداشت وآنها هرموقع می‌خواستند هم دیگر را ببینند بیرون شهر می رفتند.رابطه حمید و این دختر از مدتی قبل شکر آب شد. او با دختر دیگری ارتباط برقرار کرده بود.حمید دراین مدت مسخره ام میکرد و میگفت عرضه نداری با هیچ دختری ارتباط برقرار کنی و از این چرت و پرت ها.

 

به گزارش تالاب : من تحت تاثیر این حرف هاي وسوسه انگیز و از آنجایی که حرصم در آمده بود عدد آن دختری که تا چند هفته قبل با دوستم ارتباط داشت را گرفتم و از طریق شبکه مجازی با او ارتباط برقرار کردم.این دختر دل پردردی از حمید داشت و میخواست آدرس و نشانی از او در اختیارش بگذارم.نخستین قرار ملاقات را گذاشتیم و به محض آن که در محل حاضر شدم پدر و دوبرادرش که کمین کرده بودند

 

مرا گرفتند و یک کتک مفصل نوش جان کردم.من تازه فهمیدم این دختر در اثر ارتباطی که با حمید داشته متاسفانه باردار شده است.موضوع رابه پلیس گفتم و برای خودم واقعا متاسفم که با چنین فرد فاسدی دوست شده بودم.با این کارابروی چندین و چند ساله پدر و مادرم رابه باد دادم.

 

حمید دستگیر شده است و پس از آزمایش هاي فنی از اتهام باردار کردن دختر جوان تبرئه شدم و فقط باید جوابگوی ارتباطم در فضای مجازی با این دختر باشم.

 

جدیدترین مطالب سایت