رها نمودن دو نوزاد یک هفته ای در کنار سطل

مجموعه : اخبار حوادث
رها نمودن دو نوزاد یک هفته ای در کنار سطل

خورده شدن نوزادان توسط مورچه ها

 

با رها نمودن دو نوزاد در کنار سطل آشغال و توسط مورچه ها نیز خورده شد صدای گریه از محوطه بیمارستان شنیده می‌شد، نوزاد‌هاي دو قلو در یک پتو پیچیده شده و مورچه‌ها به صورت آن ها هجوم برده بودند.

 

خواهر و برادر دو قلو تازه به جهان آمده حال خوبی نداشتند و ساعت‌ها بود که شیر نخورده بودند.

خبری از مادرشان نبود، هر چه بود خبر از بی قراری نوزادان بود.

صورت‌هایشان زرد شده بود و لباهایشان سیاه، انگار ساعت‌هاي زیادی بود که در کنار سطل زباله ر‌ها شده بودند.

 

دو نوزادی که خواهر و برادر بودند و تازه یک هفته از زمان تولدشان به این جهان می‌گذشت.

نجمه بهاری مددکاراجتماعی موسسه خیریه مهر آفرین در شهر بندرعباس در خصوص ر‌ها شدن دو نوزاد
«خواهر و برادر» در محوطه بیمارستان، می‌گوید:

چندی پیش برای پیگیری کار‌هاي روزمره و جهت پذیرش مددجو «مادر معتاد» به بیمارستانی در بندرعباس مراجعه کردم.

 

وی می افزاید: در محوطه بیمارستان صدایی نگاه مرا به خود جلب کرد و وقتی توجه کردم متوجه شدم که صدا از کنار سطل زباله‌اي در محوطه بیمارستان می آید.

بهاری می افزاید: واقعا تاسف بار بود، دو نوزاد متولد شده «دختروپسر» با معصومیت تمام لای پتو در کارتن گوشه‌اي
از پارکینگ عمومی و در کنار سطل زباله ر‌ها شده بودند.

با همکاری پرستاران بیمارستان، نوزادان به سرعت به بخش منتقل شدند و اقدامات درمانی برای احیاء دو نوزاد آغاز شد.

نوزادن متولد شده دو قلو میباشند
در ادامه مشخص شد که نوزادن متولد شده دو قلو میباشند

از بیمارستان دیگری به این بیمارستان منتقل شدند و حدود ۷ الی ۸ ساعت در کنار سطل زباله ر‌ها شده بودند.

 

وی با بیان این که “متاسفانه مورچه‌هاي اطرف زباله به مژه‌ها و ابرو‌هاي دو نوزاد صدمه زده بودند” میگوید: با پیگیری‌هاي صورت گرفته توسط مسئولان بیمارستان، محل تولد دو قلو‌ها مشخص شد که پدر و مادر نوزاد از قشر ضعیف نبودند
و بنا به دلایل دیگری نوزادان خود را رها کرده بودند.

 

این مددکار اجتماعی می‌گوید: با تلاش صورت گرفته و همکاری دادستانی و سازمان بهزیستی، دو نوزاد به
شیرخوارگاه منتقل شدند.