رابطه نامشروع و خلاف قوانین با پسران جوان توسط ارباب

مجموعه : اخبار حوادث
رابطه نامشروع و خلاف قوانین با پسران جوان توسط ارباب

زنان پولدار تهرانی و اجاره کردن پسران زیبا برای برده جنسی

البته ناگفته نماند که تعداد زیادی از زنان هم ثروتمند هستند ولی تن به چنین کارهای زشتی نمیدهند. متاسفانه رابطه نامشروع و خلاف قوانین جامعه افزایش یافته است.

 

فحشا و برده جنسی توسط زنان ثروتمند بی هویت , اخیرا در عده اي از مناطق کشور مثل نقاط مرفه نشین تهران شاهد پدیده هاي جدیدی در حوزه مسائل و روابط جنسی هستیم. بی شک چنین رفتارهای نامتعارفی زاییده فرهنگ ما نیست و محصولی وارداتی می باشد که توسط رسانه هاي بزرگ غرب که شبیه گمرک فرهنگی برای آن عمل میکنند به کشور ما آمده است.

 

پسران اجاره اي برای خدمات جنسی به زنان پولدار تهرانی جنجال جدیدی را در کشور بپا کرد. این پسران در خانه هاي تیمی پایتخت حضور دارند ودر قبال دریافت پول از دختران و زنان پولدار با انها وارد رابطه جنسی میشوند.

 

به گزارش تالاب به نقل از رویداد: امروز علاوه بر دختران و زنان ، دربخش هایي از تهران دیده شده است پسران نیز در ازای دریافت پول، خود رابه زنان متمول می سپارند. حتی خانه تیمی هاي جنسی پسرانه نیز برای اجاره خدمات جنسی به زنان پولدار وجوددارد.

 

 

خانه فساد و توطئه یهود ، یهود پس از هزاران تامل در مورد برتری بر مسیحیان و یهودیان و همه ی جامعه بشری خواست تا برای فقدان جمعیتی خود چاره اي بجوید. متاسفانه این چاره جویی مبتنی بر سیاست هاي افزایش تراکم جمعیتی نیست، بلکه بر رشد منفی جمعیت سایر جوامع برای ایجاد توازن با جوامع یهودی صهیونیسم تمرکز داشته است.

 

برای این منظور نخستین بار مرغ و خروس ها در آزمایشگاه هاي صهیونی مورد بررسی قرار گرفتند. با جدا سازی این دو از هم پس از مدتی رابطه جنسی بین دو هم جنس آغاز شد و بتدریج دسته مرغ ها و خروس ها از جیث تعداد رو به کاهش یافتن نهاد. همین امر با ایجاد شکاف جنسی بین جوامع با تولید مکاتب شومی مثل فمنیسم و زن گرایی و مردگرایی و غیره هم امتحان شد. امروز بهمین علت رشد جمعیت در تعداد زیادی از کشور های اروپایی کاملا منفی است.

رابطه نامشروع و خلاف قوانین با پسران جوان توسط ارباب

فاحشگی یک صنف حقوقی:

از طرفی با فراموش شدن نهاد خانواده، بی بند و باری ها رفتاری و جنسی دارای توجیه حقوقی و عرفی هم شد و روز به روز در قالب هاي جدیدی به بازار پر سود تجارت جنسی جهان عرضه می‌شود. خانه فساد و فاحشه ها در تعداد زیادی از کشورها دارای حقوق صنفی هستند و مورد حمایت ویژه عده اي از نهادها نیز قرار می‌گیرند. از آنجا که عمر یک روسبی طبق معمول بیش از 4 سال نیست، برای این امر خدمات بیمه و پشتیبانی درنظر گرفته شده و از حیث دکتری هم عمل هاي پیچیده جراحی و زیبایی را برای آن تدارک دیده اند. در غرب فاحشگی بروز برخی زیربناهای حیوانی مکتب فکری آن است.

 

افراد زیادی هم هستند که با در اختیار گرفتن زنان و دختران به تجارت جنسی میپردازند. در کشورهایی که این امر دارای توجیه حقوقی نیست، تخلفات از این دست بطور قاطع توسط پلیس رهگیری و سرکوب نمی‌گردد. چرا که رشوه هاي مالی و جنسی دلالان این حوزه در اغلب اوقات برای دور زدن قوه قهریه اجتماع کفایت میکند.

 

در ایران ودر تهران:

مدتی است که تجارت جنسی با سبکهای نوین غربی در کشور ما نیز صورت می‌گیرد. امروز علاوه بر زنان و دختران دربخش هایي از تهران دیده شده است که پسران نیز در ازای دریافت پول، خود رابه زنان متمول می سپارند. حتی خانه هاي فساد و تیمی جنسی پسرانه نیز برای اجاره خدمات جنسی به زنان پولدار وجوددارد.

 

اجتماع ما یک جامعه جوان است و این امر با محاسن بسیارش، عوارضی را هم به همراه دارد. پتانسیل هاي جنسی دریک اجتماع جوان بسیار بالاست، اما متاسفانه “سرانه” فرزند آوری نسبت به این نیروی جوان در کشور، به سمتی می‌رود که غرب اکنون در آن قرار دارد.

 

به گزارش تالاب این یعنی ما در دهه آتی با بحران جنسی مواجه خواهیم بود. از سویی پیر شدن کشور هم تبعات بسیار بدی خواهد داشت که از دید کسی پوشیده نیست. باید دید آیا سیاست هاي جمعیتی و اجتماعی دولتی و کلان تدبیری را برای عدم ورود این توطئه صهیونیستی درسال هاي آتی خواهد اندیشید؟

 

منبع: پرداد به نقل از رویداد

جدیدترین مطالب سایت