زنی که در چند ثانیه بنز را چپ کرد + تصاویر

مجموعه : اخبار حوادث
زنی که در چند ثانیه بنز را چپ کرد + تصاویر

زنی که برای تست خرید خودرو به دفتر بنز رفته بود خودروی بنز را در 6 ثانیه چپ کرد.

 

همانطور که می دانید در اکثر کشورها برای برندهای مشهور نمایندگی وجود دارد و خریداران قبل از اینکه خودرویی را خریداری کنند می توانند با هر خودرویی که دوست داشته باشند چند دقیقه به صورت رایگان رانندگی کنند.

 

چند روز قبل زنی به نمایندگی مرسدس بنز در ویرجینیا مراجعه کرد و یکی از بنزها را برای رانندگی به صورت تست انتخاب کرد.

 

زنی که در چند ثانیه بنز را چپ کرد + تصاویر

چپ کردن بنز

 

تنها 6ثانیه از شروع رانندگی این خانم گذشته بود که وی با خودروهایی که در قسمت بیرونی نمایندگی وجود داشتند تصادف کرده و خودروی مذکور واژگون شد.

 

زنی که در چند ثانیه بنز را چپ کرد + تصاویر

 

به گزارش تالاب به نقل از پایش پلیس به نمایندگی احضار شد و متوجه شدند که خوشبختنانه کسی آسیبی ندیده است. یکی از کارمندان آسیب کوچکی دید ولی به کسی صدمه ی شدیدی وارد نشد. این خانم راننده, پدال گاز و ترمز را اشتباه گرفته بود.

 زنی که در چند ثانیه بنز را چپ کرد + تصاویر

 

منبع :  پایش

جدیدترین مطالب سایت