زنی که مورد حمله شوهرش قرار گرفت (+عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
زنی که مورد حمله شوهرش قرار گرفت (+عکس)

حمله شوهر با دندان به بینی همسرش

 

راج زن هندی که بعد از ازدواج با مرد هندی با مشکل رو برو شد او که شوهرش از خانواده وی باج گیری می کرد و ادامه مطلب را در سایت تالاب مشاهده کنید در اتفاقی هولناک و تکاندهنده ، یک زن گرفتار خشونت خانوادگی شد و بخاطر باج خواهی ظالمانه شوهرش از خانواده ی خود که توان تامین این مبلغ باج را نداشتند ، مورد حمله ی شوهرش قرار گرفت . به گزارش تالاب دختر بخت برگشته ی هندی در حمله ی وحشیانه ی شوهرش ، بخشی از بینی خود را از دست داد !

 

به گزارش تالاب ماجرا از آن قرار بود که یک مرد هندی پس از آن که نتوانست از خانوادۀ همسرش باج گیری کند، با حمله به او بینی اش را گاز گرفت و قسمتی از آن را کند.راج کوماری دختر 21 سالۀ هندی، دو سال قبل با همسر 23 ساله اش ازدواج کرد و سال گذشته از او جدا شد.

زنی که مورد حمله شوهرش قرار گرفت (+عکس)

زنی که مورد حمله شوهرش قرار گرفت

 

راج می گوید همسرش از ابتدای ازدواج از خانوادۀ او در خواست مبالغ زیادی پول و خرید موتورسیکلت لوکس داشت و به رغم آن که دختر جوان بعد از مدتی برای فرار Escape از آزار و اذیت های همسر و کتک هایی که از خانوادۀ او می خورد به منزل پدرش در شهر دیگری رفته بود، اما مزاحمت های مرد جوان پایانی نداشت.

 

راج که توسط خانوادۀ همسرش از ادامه تحصیل منع شده بود، پس از بازگشت به منزل پدری، به ادامۀ تحصیل پرداخت اما همسرش در یک روز ناگهان سر راه او سبز شد و با حمله به وی قسمتی از بینی اش را با دندان کند.مرد جوان علت این اقدام خویش را خودداری همسرش از بازگشت به منزل عنوان کرده است