زن زیبا توسط مرد آدمخوار کشته شد !

مجموعه : اخبار حوادث
زن زیبا توسط مرد آدمخوار کشته شد !

مرد آدامخوار وحشی دوست دخترش را خورد !

دوستی اینترنتی با مرد روسی ادامخوار باعث مرگ زن و زنده زنده خورده شدن توسط مرد روس شد ! یک پرستار زن که با مرد روسی از طریق شبکه های اجتماعی دوست شده بود در قرار ملاقاتی که با این مرد داشت قسمت هایي از بدنش خورده شد و بدلیل خون ریزی از بین رفت!

 

تجاوز و مرگ زن توسط مرد روسی , مردی اهل کشور روسیه که آدمخوار بوده هست یک دختر را در شبکه های مجازی به سمت خود جذب کرده و در دیدار خصوصی که با وی داشت او را خورد. دختر روسی پس ازآشنایی با یک مرد 41 ساله قرار عاشقانه شام می گذارند تا باهم لحظات خوش وعاشقانه ای را سپری کنند.آن طی یک قرار عاشقانه شام ضمن خوردن غذا مشغول گفت و گو شدند.

 

به گزارش تالاب زن بیچاره وقتی که قرار عاشقانه می گذاشت اصلا فکر نمیکرد که توسط دوست پسرش مور حمله قرار گرفته و خورده شود.آناتولی اشکوف مرد آدمخوار روسی 41 ساله به‌ صورت آنلاین با یک زن پرستار آشنا میشود و این آشنایی به قرار عاشقانه و دیدار هم دیگر ختم میشود.

 

هنگام خوردن غذا مرد آدمخوار به پرستار بیچاره حمله کرده و صورت و گوش و دماغش را جوئیده و می خورد.پرستار نگون با حالت شوکه و هولناک شروع به حیغ زدن میکند و خواهش کمک میکند.

زن زیبا توسط مرد آدمخوار کشته شد !

عکس جوئیده شدن گوش و صورت توسط دوست پسر آدمخوار

 

با صدای جیغ زن پرستار، همسایه ها شک کرده و با پلیس تماس می‌گیرند و مورد مشکوک را گزارش می‌کنند.زمانی که پلیس به آپارتمان مراجعه می کند زن نگون اقبال را دیدن می‌کنندکه صورت و گوشش جوئیده شده هست.با انتقال زن پرستار به مرکز درمانی وی از چند جا شکستگی و زخم های عمیق و دچار مرگ شده بود.

 

به گزارش تالاب با مرگ مغزی شدن زن پرستار متهم دستگیر و تحت بازجویی قرار گرفت.مرد روسی را توقیف کرده و پلیس با بررسی حالت متهم اعلام کرد که وی تحت تاثیر مواد مخدرقوی بوده و قصد کشتن این زن را داشته است.

زن زیبا توسط مرد آدمخوار کشته شد !

گوش جوئیده شده زن پرستار

 

جدیدترین مطالب سایت