زن و شوهر شیطان صفت پس از مصرف الکل به فرزندشان تجاوز کردند (عکس)

مجموعه : اخبار حوادث
زن و شوهر شیطان صفت پس از مصرف الکل به فرزندشان تجاوز کردند (عکس)

تجاوز زن و شوهری مست به کودکش

 

با زن و شوهری شیطان صفتی آشنا می شویم که پس از مصرف الکل چندان به کودک خودشان هم رحم نکردند. 

 

به گزارش تالاب راز کثقیف این زن و شوهر بی رحم و شیطان صفت رو شد و پرده از کارهای مخوفشان برافتاد . به گزارش وبسایت تفریحی تالاب پلیس توانست زن و شوهری که به بیرحمانه ترین شکل از کودکان بهرهگیری جنسی می کردند را دستگیر نماید .

 

زوج شيطان صفت که در مخفيگاه خود، دختران کم سن و سال رابا الکل و مواد مخدر از حالت عادي خارج کرده و به تهيه تصویر و فيلم از صحنه آزار جنسی آن ها مي‌پرداختند، در انتظار مجازاتي سنگين قراردارند.

زن و شوهر شیطان صفت پس از مصرف الکل به فرزندشان تجاوز کردند (عکس)

به گزارش پليس شهر دربي انگليس، فيلم‌های کشف شده از مخفيگاه اين زن و شوهر ميانسال نشان مي‌دهد آن ها مثل عوامل يک فيلم درکنار دختران قرار مي‌گرفتند

 

و با بهرهگیری از الکل و مواد آن ها را مجبور مي‌کردند که در برابر دوربين‌شان هر اقدام شرم‌آوري را انجام دهند.

 

تا کنون سه تن از قربانيان اين زوج شناسايي شده‌اند و با اينکه دادگاه اين متهمان تشکيل شده ودر حال پيگيري هست اما تحقيقات براي يافتن ديگر طعمه‌های آن ها ادامه دارد.

 

جدیدترین مطالب سایت