مجموعه : اخبار حوادث
بروزرسانی : 20 مرداد 1398

قصاص قاتل شیشه‌ای

قصاص قاتل شیشه‌ای

قصاص قاتل شیشه‌ای

قصاص، حکمی بود که قضات دادگاه کیفری استان تهران برای یک قاتل شیشه ای در نظر گرفتند. این جوان متهم است به دلیل اختلاف بر سر کارت عابر بانک، دوستش را با طناب خفه کرده است.

حوادث – به گزارش خراسان، صبح ۱۳خرداد ۹۰ جوان ۲۰ساله ای (به نام امین) در خانه ای واقع در بزرگراه محلاتی به قتل رسید. بررسی  کارآگاهان در محل حادثه، حاکی از آن بود که مقتول ساعتی قبل همراه دوستش امیر برای مصرف موادمخدر شیشه به آنجا رفته بود.

در پی ثبت این اطلاعات امیر بازداشت شد و گفت: من و امین از مدت ها قبل با یکدیگر دوست بودیم. مدتی قبل فهمیدم که او کارت عابر بانکی را که متعلق به مادرم بود برداشته است. چند مرتبه از او خواستم کارت را پس بدهد اما او زیربار نمی رفت.

آخرین مرتبه ای که با او صحبت کردم گفت: کارت را به دوستش داده است. هرچه از او خواهش کردم شماره دوستش را بدهد تا بلکه بتوانم کارت را از او پس بگیرم فایده ای نداشت تا این که روز حادثه در حالی که برای مصرف شیشه به خانه دوستمان رفته بودیم تصمیم گرفتم هر طور شده شماره کسی را که کارت عابر بانک مادرم در اختیارش است به دست بیاورم.

به همین دلیل دست و پایش را طناب پیچ کردم و گوشی تلفنش را برداشتم تا شماره را پیدا کنم اما فایده ای نداشت و در حالی که عصبانی شده بودم طنابی دور گلوی امین پیچیدم و او خفه شد. دفاعیات امیر برای اثبات بی گناهی اش کافی نبود و قضات شعبه ۷۱ وی را مجرم شناختند و به قصاص نفس محکوم کردند.

بنابراین در صورتی که او نتواند رضایت اولیای دم را جلب کند به زودی قصاص می شود.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت