مجموعه : اخبار حوادث

ماجرای تجاوز به دختر زیبای جوان + مجازات تجاوز به عنف در ایران

ماجرای تجاوز به دختر زیبای جوان + مجازات تجاوز به عنف در ایران

ماجرای تجاوز به دختر زیبای جوان

تجاوز جنسی مردان شرور به دختر زیبا

تصاویر بدون سانسور از تجاوز جنسی به دختر جوان

اتفاقات تلخ تجاوز به زن جوانی در اتومبیل در حال حرکت !!! از اوایل سال جاری وقتی زن جوانی با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران پرده از سرنوشت شوم خود برداشت، تیمی از اداره 16 پلیس آگاهی تحت نظر بازپرس مدیرروستا از شعبه 6 دادسرا برای دستگیری مردان شیطان صفت وارد عمل شدند.

به گزارش تالاب این زن در بازجویی هاي‌ بازپرس جنایی گفت: ساعت 10 شب گذشته از محل کار خود واقع در میدان هفت تیر خارج شدم و برای رفتن به سید خندان سوار خودروی تیره رنگی شدم که تنها یک مسافر داشت و راننده هم پسر جوانی بود.
هنوز چند قدمی نرفته بودیم که ناگهان راننده تغییر مسیر داد و وقتی من اعتراض کردم و خواستم ماشین را متوقف کند، مرد جوان دیگری که تصور میکردم مسافر است، از صندلی جلو خودش رابه صندلی عقب رساند ودر حالی‌که گردنم را بشدت فشار می داد، به گونه اي که مرگ را جلوی چشمانم می‌دیدم، فریادزنان خواست سکوت کنم و کمک نخواهم، چاره اي جز تسلیم نداشتم. اتومبیل به سمت اتوبان همت تغییر مسیر داد و هم زمان جوان خشن پس از کتک زدن من خواست تا در برابر خواسته شومش مقاومت نکنم.
وی افزود: با گریه و التماس خواهش کردم تا دست از سرم بردارند اما آن ها بی اعتنا بودند. در همان حال حرکتخودرو، مرد شیطان صفت خواسته اش را انجام داد ودر حالی‌که باز گریه می‌کردم، در گوشه خلوت و تاریکی من را از ماشین به بیرون پرتاب کردند و گریختند.»
سناریوی مشابه
در حالیکه مأموران پلیس به تحقیق برای ردیابی دو مرد شوم دست زده بودند، بازپرس مدیرروستا با سناریوی مشابه دیگری مواجه شد که در ان زن جوانی در منطقه یافت آباد تهران سوار بر ارابه شیطان گرفتار سرنوشت تلخی شده بود.این زن به بازپرس جنایی گفت:
از میدان حصارک به مقصد پونک سوار یک خودروی تیره رنگ شده بودم که توسط دو سرنشین ان هدف اذيت و اذیت قرار گرفتم.وی افزود: اتومبیل در حال حرکت بود که یکی از مردان من را تا حد مرگ پیش برد، خیلی گریه کردم اما آن ها سنگدل بودند و وقتی چاره اي جز تسلیم ندیدم، انها بعد از مدتی من را در محله خلوتی از ماشین بیرون انداختند و با سرعت فرار کردند.
مأموران اداره 16 پلیس آگاهی تهران که میدیدند جرایم سریالی سیاهی رخ میدهد، با استفاده از همه ی امکانات اطلاعاتی و علمی توانستند ارابه شیطان را شناسایی کنند که متعلق به مرد سن و سال داری بود که مشخصاتش با دو سرنشین جوان هم خوانی نداشت.در جریان تحقیقات پلیسی و قضایی مشخص شد که بیشتر اوقات خودروی تیره رنگ در اختیار پسر 25 ساله خانواده به نام «فرهاد» است که بارها به خاطر سرقت و مواد مخدر به زندان افتاده است.
مأموران بلافاصله فرهاد را تحت تعقیب گرفتند و او را روز یکشنبه 7 تیرماه در غرب تهران بازداشت کردند.این پسر ابتدا ادعای بی گناهی کرد و وقتی در برابر دو زن جوان قرار گرفت، سر به زیر انداخت و جرم سیاه خود رابه گردن گرفت.
با اعترافات خوفناک فرهاد، مشخص شد وی همراه بچه محل 21 ساله اش به نام «سعید» سوار بر خودروی پدرش با پرسه زنی در اوایل شب ودر تاریکی هوا زنان مسافر را سوار کرده و آنان را پس از تهدید به قتل تسلیم خواسته هاي‌ شوم خود قرار می دادند.
با این افشاگری تلخ، کارآگاهان سعید را هم دستگیر کردند و وی نیز پذیرفت در اقدامات سیاه دوستش او را همراهی کرده است.صبح دیروز این دو شیطان صفت در برابر بازپرس مدیرروستا قرار گرفتند و این در حالی بود که دو زن جوان هنوز از دیدن انها وحشت داشتند.
سعید به بازپرس جنایی گفت: «هر بار یکی از ما رانندگی میکردیم و دیگری زنان مسافر را کتک می زد و تسلیم خود می‌کرد.»
بنابراین گزارش، با توجه به احتمال این که زنان دیگری نیز در ارابه شیطان گرفتار سرنوشت هاي‌ تلخ شده اند بازپرس مدیرروستا دستور داده تا تجسس هاي‌ ویژه اي صورت گیرد.از سوی دیگر، زنان جوانی که در دام این دو بچه محل شیطان صفت افتاده اند و از ترس آبروی شان به طرح شکایت نپرداخته اند، با خاطرجمعی داشتن از این که اطلاعات و مشخصات شان محرمانه خواهد ماند، می‌توانند به شعبه 6 دادسرای امور جنایی تهران یا اداره 16 پلیس آگاهی مراجعه و به طرح شکایت بپردازند.

ماجرای تجاوز به دختر زیبای جوان + مجازات تجاوز به عنف در ایران

مجازات تجاوز جنسی در ایران

هرچند در قانون ایران برای متجاوز جنسی مجازات اعدام درنظر گرفته شده است، ولی در حقیقت این نوع مجازات و تعریف حدود تجاوز جنسی موجب شده تا در عمل صرفاً مرتکب‌هاي‌ تجاوز‌هاي‌ گروهی و سازمان یافته، به مجازات محکوم شوند.

به گزارش تابناک، به این دلیل مهم ترین تغییر قانونی که می تواند منجر به پیشگیري اجتماعی و فردی از این جرم شود، اصلاح مجازات زنای به عنف و پذیرش نظام درجه‌بندی مجازات است. در قانون جدید به رغم نظرات کار‌شناسان و عدم منع فقهی، اصلاح قانون دراین زمینه مورد توجه قرار نگرفت.

در اصلاحات صورت گرفته با توجه به تبصره دوم ماده ۲۲۵؛ دایره تعریف تجاوز جنسی تا حدودی گسترده شده است. دراین ماده بیان شده است: «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد، در حال بی هوشی، خواب یا مستی زنا کند، رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن، اگر چه موجب تسلیم شدن او شود، نیز حکم فوق جاری است.»

مهم ترین نکته مثبت این ماده ان است که علاوه بر اکراه و اجبار، فریب دادن اطفال نابالغ نیز از جمله عناصر مادی جرم تجاوز جنسی محسوب شده ودر حقیقت دایره حمایت از اطفال در برابر تجاوزات جنسی را گسترش داده است. هر چند متأسفانه با توجه به آنکه سن بلوغ قانونی در دختران ۹ سال است، این حمایت دایره سنی محدودی را در بر میگیرد. همچنین به تشکیک در نظرات فقهی در خصوص مفهوم اکراه و عنف پاسخ داده و ان را شامل حالت خواب، بیهوشی و مستی نیز دانسته است.

نکته قابل توجه دیگر در اصلاحات صورت گرفته، در نظرگرفتن خسارت‌هاي‌ مادی تحت عنوان «مهرالمثل» و «ارش البکاره» برای زنی است که مورد تجاوز قرار میگیرد. در قانون قبلی این خسارت صرفاً برای ازاله بکارت مطرح بود.

البته بنظر می آید پرداخت این نوع خسارت مادی از سوی متجاوز به بزه دیده جنسی با کرامت انسانی زنان هم خوانی نداشته و بهتر باشد قانونگذار برای حمایت از قربانیان تجاوز، به پیشبینی نهاد‌هاي‌ حمایتی بپردازد.

منبع: سامانه قانون و مقررات جمهوری اسلامی

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت