معجزه ای باور نکردنی برای این مرد خوش شانس

مجموعه : اخبار حوادث
معجزه ای باور نکردنی برای این مرد خوش شانس

معجزه ای عجیب برای این مرد خوش شانس 

 

یک میخ ۷.۵ سانتی‌متری داخل چشم یک باغبان شده و در کره چشم او جا خوش کرده هست. گرچه در شرایط عادی آن شخص باید جان خود را از دست می‌داد، اما باغبان معجزه را به چشمان خود دیده هست.میخ مورد بهرهگیری در باغبانی از چشم راست وارد چشم باغبان شده و با فاصله چند میلی‌متری از کنار مغز رد شده هست.

 

این باغبان ۲۷ ساله مشغول کار کردن با دستگاه چمن‌زنی بوده که به اشتباه با یک میخ نیز برخورد میکند. آن میخ از جای خود کنده شده و به سمت عقب پرتاب می شود. در نهایت نیز وارد چشم باغبان نگون‌بخت می شود.

 

پزشکان نیز پس از مشورت یک راه مفید را پیدا میکنند تا میخ را چشم مرد خارج کنند. زیرا انتهای میخ در همجواری دو شریان اصلی مغز بود و اگر میخ صدمه‌اي با آن‌ها وارد می کرد، آن باغبان تا آخر عمر با مشکلات مغزی روبه‌رو می‌شد. دکتر واعل اسد جراح مغز و اعصاب میگوید: «نوک میخ مثل یک انگشتی بود که در سد فرو کرده باشند.

 

معجزه ای باور نکردنی برای این مرد خوش شانس

معجزه ای عجیب برای این مرد خوش شانس 

 

نگران بودیم که میخ را خارج کنیم و خون‌ریزی شروع شود. پزشکان پس از بررسی با نوعی اسکنر پزشکی اخیر به این نتیجه رسیدند که میخ به کره چشم آسیبی جدی وارد نکرده هست.

 

پس از این حادثه، جراحان بیمارستان عمومی ماساچوست در بوستون ایالات‌متحده به سرعت اتاق عمل را آماده می کنند. یک دکتر میخ را خارج میکرد و اگر بر حسب تصادف یکی از آن دو رگ پاره می‌شد، دو دکتر کشیک آماده جراحی سر بیمار بودند.

 

تنها چند دقیقه پس از عمل نیز به بیمار آمپول کزاز و آنتی‌بیوتیک تزریق و سپس مرخص شد. بیمار تنها هشت هفته بعد از عمل توانست در کمال تعجب بینایی عادی خود را به دست آورد. پزشکان همواره به صاحبان مشاغل خطرناک پیشنهاد کرده‌اند که هنگام کار حتما از وسایل ایمنی چشم بهرهگیری کنند.

 

جدیدترین مطالب سایت