پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

مجموعه : اخبار حوادث
پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

پدری که دست فرزندش را برید و فروخت

 

متاسفانه در دنیای امروزی مردم بخاطر پول دست به هزاران کارهای اشتباه و جبران ناپذیری میزنند این بار این اتفاق غمگین بار در اروپا اتفاق افتاده است که در سایت تالاب آماده خواندن است.

 

افرادی که زال هستند رنگ مویشان سفید می باشد و پوستشان صورتی پر رنگ. در آفریقا یک رسم بسیار وحشیانه ای مرسوم است که اگر فرزند خانواده ای زال به دنیا بیاید شیطان در کالبد اوست و باید جای از بدن را بریده و بفروشی تا این بچه مثل کودکان معمولی در بیاید و یک پدر بی رحم با پسر بچه اش چنین کار وحشتناکی انجام داد در ادامه تصاویر پدر بی رحم دست پسرزال را برید و فروخت را در سایت تالاب خواهید دید.

 

خرافات گاهی انسان را تبدیل به حیوان وحشی می‌کند. در آفریقا و بویژه در تانزانی باور بر این است که در بدن کودکان زال روحی شیطانی غلبه کرده و برای خارج کردن این روح از بدنشان باید یکی از اعضای بدن بریده و فروخته شود.

 

براکا روسامو یکی از کودکانی است که قربانی این خرافه شد. پدر او دست راستش را برید و به قیمت ۵۰۰۰ دلار به فروش رساند و چون تغییری در وضعیت فرزندش ندید او را روانه یتیم خانه ای کرد که در آن تمام کودکان زال نگهداری می‌شوند.

 

هم اکنون این پسر بچه در یتیم‌خانه به سر می‌برد و تحت درمان‌های پزشکی لازم است. او تنها یک آرزو دارد و آن اینکه در آینده پزشک شود.

 

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

کار وحشتناک یک پدر با پسر زال خود

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

کار عجیب و ناراحت کننده یک پدر با فرزندش 

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

عمل عجیب یک پدر با فرزند زالش 

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

پدر نادانی که دست پسرش را پس از بریدن فروخت !+ عکس

کار زشت پدری با زالش

 

 

جدیدترین مطالب سایت