پیدا شدن نوزاد در دستشویی فرودگاه رسوایی به بار آورد !

مجموعه : اخبار حوادث
پیدا شدن نوزاد در دستشویی فرودگاه رسوایی به بار آورد !

پیدا شدن نوزاد در دستشویی فرودگاه رسوایی به بار آورد !

 

با مادری سنگ دل آشنا میشویم که پس از رابطه نا مشروع این فرزندش را در دستشویی فرودگاه گذاشت و فرار کرد در ادامه با پیدا شدن نوزاد در دستشویی فرودگاه رسوایی به بار آورد ! سایت تالاب را دنبال کنید.

 

امینه عیسی وکیل و رئیس دادستانی کودکان و خانواده بحرین گفت: دادستانی کل گزارشی از بخش امنیتی فرودگاه بحرین دریافت کرد که نشان می دهد آنها جسد یک جنین تازه متولد شده را در سرویس بهداشتی فرودگاه پیدا کرده اند.

 

دادستانی کل بحرین نیز دیروز به محض دریافت گزارش، در محل جنایت Crime حضور یافت و تحقیقات دراین باره را آغاز کرد. مسئولان ذیربط این جنین را معاینه کردند و آزمایش های پزشکی برای تشخیص علت مرگ انجام شد.

 

 به گزارش تالاب دادستانی همچنین به گفته ای شاهدان درباره این جنایت گوش فرا داد.با انجام تحقیقات مشخص شد که دختر جوانی فرودگاه بین المللی بحرین را به مقصد کشورش ترک کرده است و جنین را در سرویس بهداشتی سالن انتظار خروجی فرودگاه قرار داده است.

 

به گفته مسئولان بحرینی، این دختر جنین را در چمدانش مخفی و سپس در سطل زباله سرویس بهداشتی انداخته و سوار هواپیما شده است؛ انگار نه انگار که چیزی اتفاق افتاده است.اما در فرودگاه دبی، این دختر به دلیل عوارض بعد از زایمان مجبور شد به اورژانس مراجعه کند.دادستانی کل بحرین حکم بازداشت بین المللی این دختر را صادر کرده تا وی برای تکمیل تحقیقات به بحرین مسترد شود

 

 

جدیدترین مطالب سایت