خرید و فروش در اینترنت

کار وحشتناک آل خلیفه با خانواده ی شهدا + عکس

مجموعه : اخبار حوادث
کار وحشتناک آل خلیفه با خانواده ی شهدا + عکس

رفتار وحشیانه و خشونت آمیز آل خلیفه

 

گروه تروریستی آل خلیفه همیشه افرادی بودند که باعث ظلمت در کشور های مظلوم دنیا بودند و همیشه کارهایی میکردند که همه را بهت زده میکرد در ادامه با تالاب همراهی کنید .

 

رژیم بحرین لباسهاى غرق به خون سه جوانی که در هنگام تیرباران به تن داشتند را برای خانواده های آنها ارسال کرد.

 

کار وحشتناک آل خلیفه با خانواده ی شهدا + عکس

کار وحشتناک آل خلیفه با خانواده ی شهدا + عکس

عمل بی شرمانه آل خلیفه 

کار وحشتناک آل خلیفه با خانواده ی شهدا + عکس

کار وحشتناک آل خلیفه با خانواده ی شهدا + عکس

کار غیر اخلاقی گروه تروریستی آل خلیفه 

کار وحشتناک آل خلیفه با خانواده ی شهدا + عکس

تصاویر لباس های خون شهدا گروه تروریستی آل خلیفه