1 کشته و 57 مصدوم در زلزله 4.2 ریشتری تهران (اسامی)

مجموعه : اخبار حوادث
1 کشته و 57 مصدوم در زلزله 4.2 ریشتری تهران (اسامی)

زلزله تهران و کرج

 

زمين لرزه 4.2 ریشتری بامداد چهارشنبه البرز یک کشته و57 مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش تالاب براساس اعلام اورژانس کشور، دراین حادثه یک نفر بنام علی سلیمانی 58 ساله بر اثر است قلبی تنفسی در بیمارستان امام حسین کرج در گذشت.اورژانس کشور همینطور اسامی 57 مصدوم این حادثه رابه این شرح اعلام کرد:

 

1-آرش صمدی 24 ساله دچار ترومای دست راست در بیمارستان شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲ -میثم شادمانی 30 ساله. تروما به پای راست. درمان سرپایی و ترخیص در بیمارستان شهید مدنی

۳ -محدثه یوسفی 18 ساله تروما به سر . درمان سرپایی و ترخیص از بیمارستان شهید مدنی

۴ – آرین پاییزی 3 ساله تروما به دست چپ .بیمارستان شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص .

۵- مهدی آجورلو 42 ساله تروما به پای راست.بیمارستان شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص .

۶ – فاطمه ترکاشوند 16 ساله تروما به سر . بیمارستان شهید مدنی. درمان سرپایی و ترخیص

۷ – مهسا مرادی 26 ساله ترومای دست چپ. بیمارستان شهید مدنی. درمان سرپایی و ترخیص.

۸ – اعظم زاده نور 46 ساله بریدگی پای راست بیمارستان شهید مدنی. درمان سرپایی و ترخیص.

۹- ابوالفضل آجورلو 36 ساله ترومای پای راست بیمارستان شهید مدنی.درمان سرپایی و ترخیص.

۱۰ -الهام رضایی 28 ساله بریدگی دست راست بیمارستان شهید مدنی. درمان سرپایی و ترخیص.

۱۱ – محمد علی آشنایی 9 ساله تروما به دست بیمارستان شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص.

۱۲- محمد طاها کریمی 5 ساله تروما به پای چپ بیمارستان شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص.

۱۳ – محمدحسین جهانی فر 29 ساله ترومابه پای بیمارستان شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص.

۱۴ – بیتا فلاح 39 زن ترومابه دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۵- سحر حسابی 46 زن ترومای دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۶- مهدی نجف زاده 45 مرد ترومای کتف راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۷- مهدی جعفری 17 مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۸- بهاره راهی 27 زن پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۱۹- زهرا مرضی 14 زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس

۲۰- آزیتا صحرایی 6 زن پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۱- مانی رضوان 16 مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۲- اسماعیل اقبالی 31 مرد پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۳- طاهره تکلم 64 زن پهلوی راست شهید مدنی تحت نظر اورژانس

۲۴ – فرزانه بالایی 22 زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس

۲۵ – مریم شاهین فر 40 زن دست چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۶- سید حسین موسی راد 42 مرد دست چپ شهید مدنی تحت نظر اورژانس

۲۷- زهرا نوری 17 زن پای چپ شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۲۸ – سارا واعظی 23 زن زانوی پای راست امام علی«ع» تحت نظر اورژانس

۲۹ – حنانه اصغری 33 زن در رفتگی کتف راست البرز تحت نظر اورژانس

۳۰- سکینه سلامتی 55 زن شکستگی دوبل ساق پا شریعتی بستری دربخش تخصصی 1

۳۱- زهرا سلامتی 50 زن شکستگی مچ دست شریعتی بستری دربخش تخصصی

۳۲- اکرم کیهانی زن تروما پا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۳- باران محمدیان 8ماهه زن تروما بپا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۴- محمد رضا سلمانی 40 مرد تروما بپا شریعتی درمان سرپایی و ترخیص

۳۵- حسین مراد ترکاشوند 81 مرد شکستگی فمور شریعتی بستری دربخش تخصصی

۳۶ – مازیار جاهدی 31 مرد پارگی کف پا شریعتی تحت نظر اورژانس 1

۳۷- فرزانه بالانی زن ترومای کف پا شریعتی ترخیص

۳۸ – هما شناسی 4 ماهه زن تروما به دست شریعتی ترخیص

۳۹- خوشقدم بهرامی 70 زن تروما به بینی تخت جمشید درمان سرپایی و ترخیص

۴۰- مهری کامکار 31 زن شکستگی ساق چپ تخت جمشید بستری دربخش تخصصی 1

۴۱- زینب متصدی آقابزرگی 26 زن ترومای مچ پای چپ تخت جمشید درمان سرپایی و ترخیص

۴۲ – مریم زارع 24 زن درد شکم «مادر حامله» امام جعفر تحت نظر اورژانس

۴۳ – افشین مهرانی 30 مرد تروما به پای راست شهید مدنی درمان سرپایی و ترخیص

۴۴ – محدثه امیری 27 زن سقوط درمان سرپایی و ترخیص

۴۵- آرزو خوشبخت 27 زن ترومای سر شهید مدنی تحت نظر اورژانس

۴۶- علی سلیمانی 58 مرد ارست قلبی تنفسی امام حسین فوت

۴۷- سمیرا کلانتری 40 زن اضطراب درمان سرپایی و ترخیص

۴۸- آسیه توانا 38 زن تشنج درمان سرپایی و ترخیص

۴۹- تینا روستایی 12 زن اضطراب درمان سرپایی و ترخیص

محمد قراگوزلو 90 مرد قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۲ – مسعود ثمودی 28 مرد پارگی کف دست درمان سرپایی و ترخیص

۵۳- حسین مشکی 46 مرد قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۴- اشکان اسدی 24 مرد تشنج درمان سرپایی و ترخیص

۵۵- وجیهه محمودیان 41 زن قلبی درمان سرپایی و ترخیص

۵۶- پریسا چگینی 23 زن تنفسی درمان سرپایی و ترخیص
۵۷ – علی حیدر پورمند 62 مرد سقوط امام حسین درمان سرپایی و ترخیص

 
منبع: ایرنا
 
جدیدترین مطالب سایت