گور دسته جمعی ۲۰ سرباز در لهستان + عکس

مجموعه : اخبار حوادث
گور دسته جمعی ۲۰ سرباز در لهستان + عکس

به گزارش تالاب این گور که شامل اجساد ۲۰ سرباز شوروی متعلق به جنگ جهانی دوم است، در روستای “آلت توشبند” واقع در نزدیکی مرز لهستان کشف شده است.

 

بنابر این گزارش، در حال حاضر حدود ۲۵ عضو سازمان بازیابی سربازان در شرق اروپا (VBGO) مشغول فعالیت بر روی این گور دسته جمعی هستند.

 

در جنگ جهانی دوم، حدود ۹ میلیون سرباز اتحاد جماهیر شوروی کشته شدند که بیشترین تلفات مربوط به طرفین درگیر در جنگ بود.

 

گور دسته جمعی ۲۰ سرباز در لهستان + عکس
گور دسته جمعی ۲۰ سرباز در لهستان
 
گور دسته جمعی ۲۰ سرباز در لهستان + عکس

 

جدیدترین مطالب سایت