913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

مجموعه : اخبار حوادث
913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان چگونه بود؟!

 

داستان خودکشی این گروه جالب اما دلهره آور است.

 

مردم یک روستا همه با هم خودکشی کردند و بعد از آن چیزی که در روستا دیده می شد فقط جسد بود. 

 

در جمهوری گویان* و در سال ۱۹۷۸ جيم جونز، رهبر مردمى كشاورزان و كارگران مزرعه را دعوت كرد كه همگى در مزارع كشاورزى

 

خود و به صورت دسته جمعى خودكشى كنند. بيشتر مردم در اين خودكشى دسته جمعى شركت كردند و كسانى كه حاضر نشدند به اين كار تن دهند يا با تفنگ هدف قرار گرفته و مجبور شدند.

 

ديگر كسانى كه امتناع كردند در كنار آنها شليك شد تا بترسند و قرص سم را بخورند. در اين مراسم اسفبار حدود ۹۱۳ نفر كشته شدند كه ۲۷۶ تن از آنان كودك بودند.

 

“این گزارش حاوی تصاویر آزار دهنده است”

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 

جيم جونز رهبرى مذهبى _ مردمى و كاريزماتيك بود كه معبد مردم را با گرايشات مذهبى پايه گذارى كرد. در سال هاى ۱۹۵۰ در ايندياناپوليس عده زيادى به او توجه كرده و به سراغ او آمدند.

 

عمده سخنان او عليه تبعيض نژادى بود و از همين جهت بيشتر سياهپوستان آمريكا به اين عقيده جلب شده

 

و از پيروان پروپاقرص و جدى او به حساب مى آمدند. جونز از باورهاى دينى اين طور بهره مى برد كه بايد مردم به يك گرايش مطلق برسند و سعى مى كرد در راه ترويج افكار خود از تمام مضامين و باورهاى مردمى استفاده كند.

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 

در سال ۱۹۶۵ جونز به همراه گروه خود به كاليفرنياى شمالى حركت كردند و در ناحيه مايوكيا، ساكن شدند.

 

جونز بر اين انديشه بود كه عقايد خود را گسترش دهد و جماعت بيشترى را به طرفدارى از خود دعوت كند. پس از چند سال سكونت در آن منطقه در سال ۱۹۷۱ بار ديگر همراهان و پيروان خود _ كه اكنون تعداد آنها بيشتر شده بود _ را برداشته و به سان فرانسيسكو رفت.

 

در سال هاى ۱۹۷۰ كليساى جونز با اتهامات زيادى مواجه شد از جمله اين كه در روش مذهبى خود از رفتارهاى غيرانسانى و خارج از قاعده استفاده مى كند. جونز كمى زياده روى كرد و در تعاليم خود از تنبيه بدنى نيز بهره مى گرفت.

 

بيشترين اتهاماتى كه به او مطرح بود عبارت بودند از آزار و اذيت فيزيكى به پيروان و حداكثر آزار و اذيت ياد شده نسبت به كودكان.

 

جونز مبالغ زيادى را نيز به عنوان كمك و اعانه دريافت مى كرد كه منشاء بسيارى از اين پول ها مشخص نبود و اتهام اختلاس و فساد مالى نيز متوجه او شد.

 

جونز بر اين عقيده بود كه از سوى مقامات تحت اتهام است چرا كه آنها از او مى ترسند و از قدرت گرفتن بيشتر از پيش او در هراسند.

 

با بالا گرفتن اين اتهامات در سال ۱۹۷۷ جونز طرفداران خود را جمع كرد و به سوى آمريكاى جنوبى راه افتاد. جونز خيلى عقيده داشت كه در آمريكاى شمالى بماند و از پتانسيل مردمى استفاده كرده و قدرت خود را افزايش دهد ولى در جايى كه امكان داشت او را تحت تعقيب قرار دهند ديگر امكان ريسك نداشت.

 

همگى راهى آمريكاى جنوبى شده و در گویان ساكن شده و منطقه اى مسكونى به همراه مزارع كشاورزى واقع در جنگل هاى گویان برپا كرده و آن را به افتخار جونز، جونز تاون (شهر جونز) ناميدند.

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

يك سال بعد، برخى از كسانى كه پيش از اين عضو گروه جونز بوده و آن را ترك كرده بودند، به سراغ «لئو رايان» نماينده دموكرات كنگره رفته و از او خواستند عده اى را براى تحقيق درباره نحوه زندگى جونز تاون به اين شهر اعزام كند. در ۱۷ نوامبر ۱۹۷۸ رايان عده اى از ناظران و خبرنگاران را برداشته

 

و به اين شهر رفت. در روز اول همه چيز به نظر خوب و عادى مى رسيد اما روز پس از آن و در حالى كه رايان و گروه او قصد خروج داشتند، عده اى از افراد گروه مخفيانه به سراغ رايان آمده و از او خواستند تا كمك كند آنها از گویان خارج شوند.

 

وقتى جونز اين خبر را شنيد برآشفت و يكى از محافظان او با چاقو به رايان حمله كرد. رايان بدون آسب مخمصه را ترك كرد ولى جونز افراد گروه خود را فرستاد و به رايان و همراهانش كمين زده و همگى آنها را سر به نيست كرد. نماينده كنگره و چهار نفر از همراهان در حال رسيدن به هواپيما به قتل رسيدند.

 

در بازگشت به شهر جونز دستور داد كه تمامى افراد شهر دست به خودكشى بزنند تا شهر از سكنه خالى شود. جونز در بلندگو فرياد مى زد كه مردم خود را از «لذت مرگ» محروم نكنند. قرص هاى سيانور بين مردم توزيع شد. هر كه سرپيچى كرده و قصد فرار داشت توسط گارد جونز به قتل رسيد.

 

يكى از افراد شهر توانست بگريزد و ارتش وارد صحنه شد. تنها ٥ نفر از این خودکشی دسته جمعی نجات یافتند که داستانهای تکان دهنده آنها از شکنجه های جونز سراسر آمریکا را لرزاند. هیچ نوار ویدیویی در شهر جونز پیدا نشد. تنها یک نوار صوتی ٤٥ دقیقه ای از سخنرانی جونز، پیش از این خودکشی دسته

 

جمعی یافت شد که در انتهای آن جونز از جمعیت می خواهد که به فرزندانشان نوشیدنی زهرآلود بدهند. سپس صدای ناله ها و ضجه های مادران آنها به گوش می رسد. پس از آن نیز جونز به همه می گوید که بر روی زمین دراز بکشید و جام زهر را بنوشید که نتیجه آن این تصاویر است. می توانید انبوه جنازه های افتاده روی زمین را از نمای بالا ببینید.

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 913 قربانی با خودکشی گروهی همزمان

 

جدیدترین مطالب سایت