آرامش لیندا کیانی در حرم امام رضا (ع) + عکس

مجموعه : اخبار چهره ها
آرامش لیندا کیانی در حرم امام رضا (ع) + عکس

بازیگر معروف در حرم امام رضا (ع)

لیندا کیانی عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است. این بازیگر ۳۶ ساله در این عکس درحالی که سرش برروی پای مادرش می باشد در صحن حرم امام رضا (ع) خوابیده است!
 

لیندا کیانی بازیگر ۳۶ ساله با انتشار عکس جدیدی از خودش و مادرش در حرم امام رضا (ع) صفحه شخصی اش را بروز کرد.

 

لیندا کیانی عکس جدیدی از خودش را منتشر کرده است. این بازیگر ۳۶ ساله در این عکس درحالی که سرش برروی پای مادرش می باشد در صحن حرم امام رضا (ع) خوابیده است!

آرامش لیندا کیانی در حرم امام رضا (ع) + عکس

 آرامش لیندا کیانی در حرم امام رضا (ع)

آرامش لیندا کیانی در حرم امام رضا (ع) + عکس