اقدام انسان دوستانه رونالدو برای مبارزه با کرونا !

مجموعه : اخبار چهره ها
اقدام انسان دوستانه رونالدو برای مبارزه با کرونا !

کریستیانو رونالدو و اقدام جالب اش برای مبارزه با ویروس کرونا !

ستاره پرتغالی یوونتوس برای کمک بـه هموطنانش برای مبارزه با کرونا دست بـه اقدام جالبی زد. او همه ی هتل هایش را در پرتغال بـه بیمارستان هایي برای کمک بـه مبتلایان بـه کرونا تبدیل کرده اسـت.

 

اقدام انسان دوستانه رونالدو برای مبارزه با کرونا !

همه ی بیماران مجانی درمان خواهند شد و خود رونالدو حقوق همه ی پزشکان، پرستاران، پرسنل و همچنین داروهای مورد نیاز را خواهد داد.

 

رونالدو برای قرنطینه به دلیل کرونا ویروس بـه جزیره شخصی اش رفته اسـت و این موضوع با عنوان «« پناه بردن کریستیانو رونالدو بـه جزیره شخصی بخاطر کرونا»» در مجله تالاب هم منتشر شده اسـت.

جدیدترین مطالب سایت