بهنوش بختیاری از ترنس ها حمایت کرد (اینستاگرام)

مجموعه : اخبار چهره ها
بهنوش بختیاری از ترنس ها حمایت کرد (اینستاگرام)

پست بهنوش بختیاری از حمایت ترنس ها 

بهنوش بختیاری بازیگر معروف و تعادل اول کشورمون طی اقدامی از افراد ترنس ایرانی در صفحه ي رسمیش حمایت خودرا اعلام کرد . 

 

پست بهنوش بختیاری درمورد مادر ترنس ها , فیلمی که بهنوش بختیاری از اولین ترنس تغییر جنسیت داده در ایران توزیع کرد!

بهنوش بختیاری از ترنس ها حمایت کرد (اینستاگرام)

بهنوش بختیاری از ترنس ها 

 
بهنوش بختیاری نوشت:

زنده ذکر مریم خاتون ملک آرا..مردی که زن شد…..مادر ترنسهای ایران
ترنسها ، افرادی میباشند که مادرزادی و ذاتی ، احساسات و افکار و اخلاق و رفتارشان ، برعکس
جنسیتشان هست .

 

مثل ترنس mtf که در ظاهر پسر هست اما افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش دخترانه هست و ترنس ftm که در ظاهر دختر هست اما افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش پسرانه هست .

 

ترنس یا ترنسکشوال یعنی تضاد روح و جسم
که به آن اختلال هویت جنسی یا ملال جنسیتی هم می گویند
ترنسها به دو گروه mtf و ftm تقسیم می شوند.

 

ترنس MTF با جسم پسرانه و مغز دخترانه متولد می شود ، یعنی جسم فرد ، مردانه هست ، اما مغز
و افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش زنانه هست.

 

و ترنس FTM با جسم دخترانه و مغز پسرانه متولد می‌شود ، یعنی جسم فرد ، زنانه هست ، اما مغز
و افکار و رفتار و اخلاق و احساساتش مردانه هست.

 

زیرا بخش هیپوتالاموس مغز که مشخص کننده جنسیت انسان هست ، در افراد ترنس ، جنسیتی
برعکس جسمشان را ارائه میدهد:

 

ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺮﻧﺲ ﺣﺲ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕﺗﺮﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﮐﻮﺩﮐﯽ ﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﻘﯿﻪ ﻓﺮﻕ ﺩﺍﺭﻧﺪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺩﯾﮕﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﻠﻮﻍ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ﻭﻗﺘﯽ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺮﻧﺲ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺳﺮﺩﺭﮔﻤﯽ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

 

و به همین علت ، ترنسها حتی از روابط ساده اجتماعی هم عاجز می‌شوند و به گوشه‌گیری و منزل‌نشینی روی میآورند و این مسئله باعث افسردگیهای بسیار شدید و حتی خودزنی و خودکشی می‌شود و باز به
همین علت ، متاسفانه آمار خودکشی بین ترنسها بسیار بالاست
ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﻫﻨﺪ «ﺑﺎ ﺟﺮﺍﺣﯽ و ﻣﺼﺮﻑ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ»
ﺗﺎ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺩﺍﺭﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﻮﻧﺪ.

 

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﯽﺑﺮﺩ ﻭ ﻋﻤﻞﻫﺎﯼ ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ
ﭘﺮﻫﺰﯾﻨﻪﺍﯼ ﺭﺍ ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ

*** مراحل درمان افراد ترنس به این شکل هست که ، ابتدا باید به دکتر سکسولوژی مراجعه کنند تا
پس از گذراندن آزمایشها و تستهای تخصصی و بسیار دقیق و جلسات رفتار درمانی ، با تشخیص دکتر سکسولوژ ، در صورت ترنس بودن ، حکم تائید بگیرند و سپس برای گرفتن مجوز جراحی تغییر جنسیت به دادگاه

 

و دکتر قانونی مراجعه کنند ودر پایان ، جراحی شوند و با مصرف هورمون ، درمان شوند

در مورد قانونی و شرعی بودن عمل تغییر جنسیت ترنسها:

 

امام خمینی عمل جراحی تغییر جنسیت ترنسها را مجاز و شرعی و قانونی اعلام نمودند و با فتوا و حکم کتبی ، از این افراد مظلوم ، حمایت نمودند
تا این عزیزان در ایران ، جراحی و درمان شوند.

 

جدیدترین مطالب سایت