تصادف سنگین فتحعلی اویسی و حال او (+تصاویر)

مجموعه : اخبار چهره ها
تصادف سنگین فتحعلی اویسی و حال او (+تصاویر)

تصادف و واژگونی اتومبیل فتحعلی اویسی

فتحعلی اویسی یکی از بازیگرای قدیمی کشورمان در جاده های کشور دچار تصادف سنگینی شد شما در ادامه میتوانید با تصادف سنگین فتحلی اویسی و حال او سایت تالاب را جستجو و دنبال کنید.

 

فتحعلی اویسی بازیگر سینما و تلویزیون در خصوص تصادفی که ساعاتی پیش با خودوری شخصی اش داشت گفت: در جاده متل قو به سمت نمک آبرود و به همراه همسرم مشغول رانندگی بودم که ناهمگون بودن جاده و ماسه ای که کف آن ریخته شده بود باعث بر هم خوردن تعادل و واژگونی خودروی من شد.

 

حال کنونی فتحلی اویسی

تصادف سنگین فتحعلی اویسی و حال او (+تصاویر)

عکس تصادف فتحعلی اویسی 

وی ادامه داد:
با صحبت های که با مسئول حمل و نقل خودرو داشتم گفت که این چندمین تصادف این روزها است و این جاده استاندارد نیست.

 

بازیگر سریال “کمربندها را ببندیم” تصریح کرد:
بعد از واژگونی خودرو هشت بار به دور خود چرخید و خدا خواست تا زنده بمانیم.
در حال حاضر از بیمارستان مرخص شده ایم و حال عمومی هر دوی ما کاملاً خوب است.

 

تصادف سنگین فتحعلی اویسی و حال او (+تصاویر)

تصادف فتحلی اویسی 

 

اویسی لطف خدا را باعث بخیر گذشتن این حادثه خواند و خاطرنشان کرد:
خدا را شکر می کنم که در آستانه سال نو رحمت خود را به من نشان داد و این بهترین پیام نوروز برای من است. پس از تصادف مردم ناحیه و رهگذران بی نهایت به ما لطف داشته و کمک کردند تا از مهلکه جان سالم به در ببریم.

 

تصادف سنگین فتحعلی اویسی و حال او (+تصاویر)