تصویری از اینستاگرام صبا راد

مجموعه : اخبار چهره ها
تصویری از اینستاگرام صبا راد

تصویری از اینستاگرام صبا راد 

صَبا نام بادی است که در ادبیات فارسی و عربی آمده‌است. همچنین نام دختر و نام خانوادگی در فارسی است.صبا راد مجری کشورمان با انتشار عکس و متن صفحه شخصی اش را بروز کرد.این مجری که مدتی است که از همسرش جدا شده است نوشت:

 

حالم خوب است
هنوز شعر ميخوانم
موسيقى گوش ميكنم
گاهى سراغ سازم ميروم
هنوز بلدم بسيار گريه كنم…
ورزش ميكنم البته، كتاب ميخوانم،آشپزى ميكنم…
و…
و…
و…
گفتنش بماند براى بعد
من هنوووز زنده ام…

 

عكس قديميه، مال روزاىِ اجراى برنامه صبح خليجه فارسه

 

آخرين بارى كه گريه كردين كى بوده؟ و چرا؟

تصویری از اینستاگرام صبا راد

صفحه اجتماعی صبا راد

 

جدیدترین مطالب سایت