خرید و فروش در اینترنت

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

مجموعه : اخبار چهره ها
تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

پدر استقلالی که آسمانی شد

 

با نمایش تصاویری از پدر استقلال که آسمانی شد مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری با حضور دوستداران و علاقه مندان به فوتبا و پیشکسوتان و برخی مسئولان ورزشی و اصحاب رسانه در ورزشگاه شیرودی برگزار شد.با مادر سایت تالاب باشید با بهترین ها

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری
تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد
مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد
عابدزاده در مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد
مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد
مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد
مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد

 

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد
مراسم تشییع جنازه مرحوم پورحیدری

تصویری از پدر استقلالی که آسمانی شد