حضور بازیگران زن مشهور در افتتاحیه یک سالن زیبایی

مجموعه : اخبار چهره ها
حضور بازیگران زن مشهور در افتتاحیه یک سالن زیبایی

حضور بازیگران زن مشهور: تعدادی از بازیگران زن مشهور کشورمون از جمله لیلا بلوکات, الهام حمیدی و الناز حبیبی در افتتاحیه یک سالن زیبایی در مشهد حاضر شدند.

 

لیلا بلوکات, الهام حمیدی و الناز حبیبی برای افتتاحیه یک سالن زیبایی به مشهد سفر کردند.

 

این بازیگران برای افتتاحیه سالن زیبایی شیرین مقدم در مشهد به این شهر سفر کرده و تصویر هایي به یادگار گرفتند که در ادامه دیدن میکنید.

 

حضور بازیگران زن مشهور در افتتاحیه یک سالن زیبایی

حضور بازیگران زن مشهور در افتتاحیه یک سالن زیبایی

الهام حمیدی در کنار شیرین مقدم

حضور بازیگران زن مشهور در افتتاحیه یک سالن زیبایی

الناز حبیبی در کنار شیرین مقدم

حضور بازیگران زن مشهور در افتتاحیه یک سالن زیبایی

لیلا بلوکات در کنار شیرین مقدم

جدیدترین مطالب سایت