دو بازیگر معروف ایرانی در جمع مدافعين حرم (عکس)

مجموعه : اخبار چهره ها
دو بازیگر معروف ایرانی در جمع مدافعين حرم (عکس)
این روزها چهره های معروف برای روحیه دادن به مدافعین حرم به جمع انها میروند. مجله تالاب : «امير نوري» و «علي مشهدي» از بازيگران سينما و تلويزيون در جمع مدافعين حرم در حوالی فلوجه عراق.
دو بازیگر معروف ایرانی در جمع مدافعين حرم (عکس)