دیدار مهران غفوریان از بانو رنجبر در بیمارستان (عکس)

مجموعه : اخبار چهره ها
دیدار مهران غفوریان از بانو رنجبر در بیمارستان (عکس)

عیادت مهران غفوریان از ملکه رنجبر 

مهران غفوریان بازیگر طنز آمیز کشورمان به عیادت ملکه رنجبر بانو بزرگ کشورمان رفته است . 

 

دیدار مهران غفوریان از بانو رنجبر در بیمارستان (عکس)

عیادت مهران غفوریان از بانو رنجبر

 

جدیدترین مطالب سایت