سام درخشانی و همسرش (عکس)

مجموعه : اخبار چهره ها
سام درخشانی و همسرش (عکس)

سام درخشانی و همسرش در پیست اسکی

سام درخشانی عکسی از خود و همسرش در پیست اسکی در اینستاگرام خود منتشر کرد.

 

سام درخشانی و همسرش (عکس)

سام درخشانی و همسرش در پیست اسکی