دستگیری عوامل پخش کننده تصاویر بدون حجاب آزاده نامداری

مجموعه : اخبار چهره ها
دستگیری عوامل پخش کننده تصاویر بدون حجاب آزاده نامداری

شناسایی عوامل پخش کننده تصاویر بدون حجاب آزاده نامداری 

 

با انتشام فیلم و تصویر هاي مجری ایرانی که در شرایط خاصی گرفته شد و باعث شد مشکلاتی برای این مجری عزیز ایجاد نمود فیلیک گروه مستندساز ادعا کرده هست که افرادی که عکس هاي
بدون حجاب آزاده نامداری را منتشر کردند وابسته به صهیونیسم فارسی زبان میباشند.

 

یک گروه مستندساز اصولگرا علام کرده هست که به زودی ارتباط میان صهیونیسم فارسی زبان و اکران
عکس هاي بی حجاب آزاده نامداری را افشا خواهد کرد.

 

عوامل پخش کننده تصاویر آزاده نامداری

این رسانه از دام پهن شده توسط یک گروه چهار نفره سخن گفته هست. این رسانه ادعا کرده هست
که یک تیم عملیاتی چهارنفره وظیفه انجام این ماموریت را داشتند.

 

سردسته این گروه فردی به نام مجید که وابسته به صهیونیسم فارسی زبان هست.

 

جدیدترین مطالب سایت