عکس دیدنی از مجری زن «الهه رضایی»

مجموعه : اخبار چهره ها
عکس دیدنی از مجری زن «الهه رضایی»

عکس از اینستاگرام الهام رضایی

الهه رضایی با دانتشار تصویری از خود و گذاشتن متنی در کنار این  تصویری کنار بلندترین چرخ و فلک دنیا با ما در سایت تالاب باشید با بهترین ها

 الهه رضایی در صفحه اش نوشت:

“بلندترین چرخ وفلک دنیا با١٦٧/٦متر ارتفاع و١٥٨/٥متر قطر”

عکس دیدنی از مجری زن «الهه رضایی»

جدیدترین مطالب سایت