نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

مجموعه : اخبار چهره ها
نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در سی‌و‌پنجمین جشنواره فیلم

 

جشنواره فیلم فجر، جایگزینی برای جشنواره بین‌المللی فیلم تهران بود که تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، با حمایت دفتر مخصوص شهبانو فرح پهلوی در ایران برگزار می‌شد

 

به گزارش تالاب:نشست خبری فیلم نگار به کارگردانی رامبد جوان در سومین روز از سی‌و‌پنجمین جشنواره فیلم فجر‌ در‌ کاخ این جشنواره واقع در برج میلاد تهران برگزار شد. نگار جواهریان همسر رامبد جوان و مانی حقیقی نیز در این نشست حضور داشتند.

 

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم
نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم
نشست خبری فیلم نگار

نشست خبری فیلم نگار در جشنواره فیلم

جدیدترین مطالب سایت