حضور کریستیانو رونالدو بازیکن رئال مادرید در ایران

مجموعه : اخبار چهره ها
حضور کریستیانو رونالدو بازیکن رئال مادرید در ایران

کریستیانو رونالدو بازیکن رئال مادرید در ایران 

 با حضور فردی که با شباهت زیادی با کریستیانو رونالدو بازیکن تیم رئال مادرید در سطح ایران همه را به سمت خود کشید ادامه مطلب را در سایت تالاب مشاهده کنید

 

کریستیانو رونالدو بازیکن رئال مادرید در ایران زمزمه هایی در سالن مراسم افتتاحیه نفس شنیده می شد حاکی بر اینکه کریستیانو رونالدو برای دیدن فیلم به پردیس کوروش آمده است. این تصویر همان مرد خوشتیپ است که همه را به شک انداخته بود.

 

حضور کریستیانو رونالدو بازیکن رئال مادرید در ایران

 بدل کریستیانو رونالدو در ایران

جدیدترین مطالب سایت