تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

 نامزدهای اسکار ۲۰۱۷ به روایت تصاویر

 

جوایز آکادمی یا اسکار مراسم اعطای جوایز سالانه آمریکا که توسط آکادمی علوم و هنرهای تصاویر متحرک به بهترین آثار صنعت سینما جهان اهدا می‌شود.با ما همراه باشید با سایت تالاب

 

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

 روث نگا

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

مریل استریپ

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

کیسی افلک

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

جف بریجز

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

ماهرشالا علی

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

مایکل شنون

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

ناتالی پورتمن

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

دو پتل

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

اندرو گارفیلد

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

مل گیبسون

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

دنزل واشینگتن

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

رایان گاسلینگ

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

لوکاس هجز

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

ایزابل هوپر

تصویری از نامزدهای اسکار ۲۰۱۷

ویگو مورتنسن

جدیدترین مطالب سایت