بروزرسانی : 9 اسفند 1395

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

با تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال در ادامه تالاب را دنبال کنید.

کاش بودم درختی در میان قلب تو ، تا وجودم ریشه می کرد از محبت های تو

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

کاش دهخدا می دانست
دلتنگی … اشک …. فاصله …. بی وفایی….
تعریفش فقط دو حرف است
“تـــو”

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)واحد اندازه گیریِ فاصله ” مــتــر ” نیست ؛
” اشـــــــــــتـــیــــاق ” است ..
مشتاقش که باشی ، حتی یک قـدم هم فاصله ای دور است .!.

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

بوی نفسهای لبت جان و دلم وا می کند / اما نمی دانم چرا امروز و فردا می کند
با بودنت کنار من ، غم های عالم می رود / فکر تو در این قلب من هر لحظه غوغا می کند

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تو به احساست بیاموز نفس نکشد
هوای دل ها آلودست اینجا
فاصله یک عشق تا عشق بعدی
یک نخ سیگار است . . . !

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

تصاویر جدید عکس های دو نفر و عاشقانه آخر سال (22)

مطالب مشابه مهم !

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت