سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

 

با سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان سایت تالاب را دنبال کنید.

 

 

عکس عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

عکس های عاشقانه

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

تصاویر عاشقانه دختر و پسر

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

عکس عاشقانه 2017

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

عکس های عاشقانه 96

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

بعضی ها خیال می کنند

دوست داشتن

ساده است

خیال می کنند

باید همه چیز خوب باشد

تا بتوانند کسی را عاشقانه دوست داشته باشند

اما…

من می گویم

دوست داشتن درست از زمانی شروع می شود

که بی حوصله می شود

که بهانه می گیرد

که یادش می رود بگوید

دلتنگ است

یادش می رود

با شیطنت بگوید

دوستت دارم

دوست داشتن از زمانی شروع می شود

که خنده هایتان بغض شود

بغض هایتان آغوش بخواهد

و ببینید آغوشش کمرنگ است

اگر در روزهای ابری و طوفانی

دوستش داشتی

شــــــــــاهکار کرده ای

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

عکس های عاشقانه دختر و پسر 96 -2017 

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

سری جدید عکس های عاشقانه زوج های جوان (25)

 

جدیدترین مطالب سایت