بروزرسانی : 10 دی 1402

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه

متن خاص و زیبای عاشقانه

بهترین و خاص ترین عکس های‌ عاشقانه را در این جا مشاهده و استفاده نمایید. کپی از عکسها برای همه ی ازاد می‌باشد.

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عاشقانه ترین عکس های دو نفره

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

نداشته هایت را بی خیال 
غصه هایت را بی خیال
هر چـه که تورا نا آرام می‌کند بی خیال
همین که امروز نفس کشیده اي  خوش به حالت

عمیق نفس بکش
عشق را
زندگی را
بودن را
بچش 
ببین 
لمس کن 
که زندگی زیباست

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عکس های‌ عاشقانه خاص

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عشق لیاقت میـــخواهد وعاشق شدن جرات
همیشه در پی کسی باش که
با تمام کاستی ها و کمی ها و عیب هایت
حاضر باشد به تـو عشق بورزد
و تـو را به همه ی ي دنیا نشان بدهد
و بگوید که *این تمام دنیای مـن است*

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عاشقانه ترین عکس های دونفره

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

بهترین عکس های عاشقانه

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

خدای مهربانم
الـهی
همـیشه در حوالی دلتنگی های مـن
جاری میــشوی
الهی.
جـاری می شوی در ابری چـشمانم
و میــباری آن قدر تا زلال شــوم
الهی
انقدر که آسـمانی شود هوای دلم
داشتن تـو
به همه ی ي نداشته ها می ارزد
الهی
همیشه هم نفس و هم قدم راه زندگی بندگانت باش
الهی
مـا بندگان رو بحال خودمان رها نکرد

عکس نوشته های عاشقانه دو نفره + متن های داغ و زیبای عاشقانه

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

اهل شعرم اهل تنهایی و درد
پیشه ام فریاد است کاسبم کاسب دل
صادراتم شادی و وارداتم غم و درد
دوستانی دارم سردتر از سردی برف
گاه گاهی یخشان میشکند
گاه گاهی دلشان می سوزد ولی از روی ترحم
سر زمینی دارم مردمانش همه ی ي دوست. ولی از روی ریا
خنده ام میگیرد
دلشان مرده ولی، لبشان خندان است
گله از اهل تماشا دارم گله از این همه ی ي حاشا دارم 
خنده ام میگیرد
مـن خودم اهل تماشا هستم
گاه گاهی دلی میسازم، میفروشم به شما
تا به آواز صداقت که در آن زندانیست دل بی مهر شما تازه شود
چـه خیالی چـه خیالی 
خوب می دانم دل تان بی مهر است.

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته عاشقانه 2 نفره 

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عکس نوشته احساسی برای عشقم

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

سخت است کنترل اشک های شبانه اي که بر روی بالشت زیر سرت دفن می شوند

سخت است کنترل اشک های شبانه اي که به خاطر خاطرات گذشته و تلخی آن از دل چشم بیرون میریزد

سخت است.بتوانی جلوی اشک هایی را بگیری که نبود کسی علت آن است

تمام شب های خود را با اشک های یواشکی سر کردم تا ارام شوم

تا در گذر لحظات عمر یاد عزیزانی باشم که میتوانستند کنارم باشند اما نیستند.

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

متن های عاشقانه دونفره 

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عکس های عاشقانه دونفری

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

غرق دردم ولی می خـنـدم
خنده اي که تلخیـش را
فقط خودم می دانم وخدای خودم
عمق درد مـن دیــدنـی نـیـسـت،
تـلاش بـیهـوده نکن بـرای دلداری دادنم
اگر راسـت مـی گـویـی مـرا بـشنـاس
بـهـانـه هـایـم را
لـج کـردنـم را
بـچه شدنـم را
کـج خـلـق شـدنـم را.

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

تکست های احساسی خاص

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عکس های زیبا و خاص عاشقانه برای پروفایل

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ
ﺑﮕﻮ — ﻓﻘﻂ ﺑﮕﻮ
ﭼـﻪ ﻓــﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ
ﺍﺯ ﻣـﻦ ؛ ﺍﺯ ﺗــﻮ
ﺍﺯ ﺑـﺎﺭﺍﻥ
ﺩﺭ ﺁﻏـﻮﺷـﻢ ﺑـﮕـﯿـﺮ ﻭ ﺩﺭ ﮔـﻮﺷــﻢ
ﺍﺯ ﻣــﺎﻧــﺪﻥ ﺑــﮕــﻮ
ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺷﻨﯿﺪﻧﺶ ﺩﻟﻢ ﺑﺮﯾﺰﺩ 
ﮔــﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﯼ ﺧـﺠـﺎﻟـﺘـﯽ ﯾـﻢ ﺭﻧـﮓ ﺑـﮕـﯿـﺮﺩ
ﺍﺯ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﭼﺸﻤﻬﺎﯾﺖ ﺑﮕﻮ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺩﻟﻢ ﺭﺍ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻩ
ﺍﺯ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺧـﻮﺩﺕ ﻣـﯿــﺨـﻮﺍﻫـﯽ
ﺍﺯ ﺧــﻮﺩﺕ ﺑــﮕــﻮ
ﭼــﻪ ﻓـﺮﻕ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﭼـﻪ
ﻓــﻘـــﻂ ﺑــﮕـــﻮ
ﺣــﺮﻑ ﺑـﺰﻥ
*ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ*

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

زیباترین عکس های پروفایل 2 نفره

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

نقش چشمان خمارت ؛ چـه كشيدن دارد 
سايه ساران دو زلفت ؛ چـه لميدن دارد 
آن قدر خوب و مليحي كه به يک جرعه نگاه
حس مستي لبت ؛ طعم چشيدن دارد
مثل موسيقي شوري ؛ كه بيات تركش
پرده ها دارد و بي پرده ؛ شنيدن دارد
اين تپش چيست ؛ كه در سينۀ لرزان تـو نيز
همچو آهوبره اي ؛ شوق جهيدن دارد
تـو تمناي غزل كردي وگلواژه شكفت
گل ؛ ز گلخانۀ دامان تـو چيدن دارد
عطر گيسوي تـو را گر ببرد ؛ دست نسيم
تا فرا سوي زمان ؛ باز دويدن دارد
بهتر از هر گل نازي و به نازت نازم
*نازنين هر چـه كنی نازخریدن دارد*

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

*خدﺍﯾــــﺎ*
ﮔـــﺮﯾـﺴﺘــﻢ ﺑــﺮﺍﯼ ﺍو ﺍﺯﺗـــﻪ ﺩﻝ 
ﺗــﻮ ﺑــــــﺎﻭﺭﻡ ﮐﻦ
ﺧـــﺪﺍﯾـــﺎ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﮕﻮ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤــﺶ
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﺑﻮﺩﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﯼ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ
ﺣﺘــﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺪﺍﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪﻯ کردم
به اﻭ بگو ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻤـــﺶ
ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮔﺬﺷــﺖ
ﻣﻬﻢ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﻦ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ اﻭ ﺷﺎﺩﻡ
*ﺑﮕﻮ ﺑــﻤــﺎﻧﺪ*

عاشقانه ترین عکس های دو نفره + متن خاص و زیبای عاشقانه 2023

نظرات

دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت