عکس های بغل کردن عاشقانه + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

تصاویر عاشقانه بوسیدن زن و مرد

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن
عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکسهای بوسه عاشقانه زن ومرد

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس عاشقانه زن و مرد در حال بوسیدن و سری زیبای عکس عاشقانه زن و مرد در اغوش هم و جدیدترین عکس های عاشقانه زن و مرد

 

عکس های عاشقانه دونفره دختر و پسر

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

با تو می شود هر روز یک عمر زندگی کرد
و در فردای چشمانت باز به دنیا آمد !

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس بوسیدن زن و مرد عاشق

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکسهای عاشقانه بغل کردن احساسی و رمانتیک

تلفیق دو عطر … زندگی یعنی این

لبخند دو چتر … زندگی یعنی این

پاییز برای عشق فصل خوبی ست

نقطه سرخط.

زندگی یعنی این!

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های عاشقانه بغل کردن رمانتیک 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

جالب ترین عکس نوشته های پروفایل عشقولانه

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بوس کردن دختر

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

گلچین عکس های عاشقانه بوسه و دو نفره و غمگین 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس خوابیدن عاشقانه زن و شوهر 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکسهای بوسیدن زن و مرد 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

تصاویر عاشقانه دونفره زوج ها

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکسهای عاشقانه و رمانتیک دختر و پسر با …

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های عاشقانه بغل کردن رمانتیک

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

عکس های بغل کردن عاشقانه 1402 + عکسهای پروفایل عاشقانه در حال بوسیدن

 

خواص بوسه عاشقانه زن و شوهر – عاشقانه بوسیدن

 

12 نکته جذابی که در مورد بوسه عاشقانه بهتر است بدانید ! :

 

1. عمل بوسه و تماس دو لب باعث ترشح هورمون خوشحالی یعنی اندورفین و اکسیتوسین میشود. بهمین دلیل باعث می‌شود احساس خوشحالی کنید و استرس کمتر داشته باشید و انرژی مثبت بیشتری حس کنید.

 

2.شاید نمی دانستید که بدلیل وجود تعداد نورون هاي عصبی بیشتر ، لب هاي شما حتی از آلت تناسلی حساس تر هستند ! به گزارش تالاب بهمین علت در هنگام رابطه جنسی یکی از لذت بخش ترین کارها بوسیدن لبهاست. لب ها فوق حساس هستند، زیرا حدود 10 هزار عصب در لب هایتان وجود دارند.

 

3. بوسه برای سلامتی شما مفید است و باعث طول عمرتان می‌شود. مطالعات متعددی نشان داده اند که زوج هایي که یک دیگر را می بوسند بیشتر عمر می‌کنند.پس دریغ نکنید زیرا که حتی یک بوسه خداحافظی پیش ازآن که همسرتان سر کار برود تاثیر بسیاری میتواند داشته باشد.

 

4. هر بار که یک دیگر را می بوسید 80 میلیون میکروب مختلف را انتقال میدهید.درست است این میزان از 77000 میکروبی که که در دستشويي هاي عمومی یافت میشود نیز بیشتر است. بهمین دلیل زوج ها میکروب هاي مشترکی دارند که در اثر بوسیدن مکرر به تعادل می‌رسد.

 

5. انتقال میکروب ها باعث تقویت سیستم ایمنی بدن شما می‌شود. تبادل میکروب ها بین شما و همسرتان باعث می‌شود که مقاومت بدن تان بیشتر شود، پس یادتان باشد دفعه بعدی که فصل سرما فرا می‌رسد درکنار نوشیدن آب پرتقال بوسه هاي مکرر را نیز فراموش نکنید.

 

6. طولانی ترین بوسه دنیا که در کتاب کتاب گینس نیز ثبت شده است به مدت 58 ساعت و 35 دقیقه و 58 ثانیه توسط یک زوج تایلندی انجام شد. این زن و شوهر تایلندی اکاچای و لاکسانا تیرانارات « Ekkachai & Laksana Tiranarat » پس از نگه داشتن لب هاي خود بمدت ۴۶ ساعت و ۲۴ دقیقه برای جشن روز والنتاین در مسابقه طولانی ترین بوسه در شهر پاتایا « PATTAY » توانستند رکورد پیشین طولانی ترین بوسه جهان را بشکنند.

 

به این زن و شوهر تایلندی یک انگشتر با نگین الماس به ارزش ۱۰۱۶ یورو و یک جایزه نقدی ۲۰۳۲ یورویی داده شد. بنابر قوانین رکورد های گینس آن ها می توانستند نوشیدنی بنوشند ولی نباید از آغوش هم بیرون می آمدند و همچنین انها نمی توانستند بنشینند یا بخوابند!

 

7. شاید نمیداسنتید حتی حیوانات هم هم دیگر را میبوسند ! بله ! انسانها تنها موجوداتی نیستند که یک دیگر را می بوسند. گاوها، سنجاب ها و حتی حلزون ها نیز هم دیگر را می بوسند. اما تنها حیوانی که حالت بوسیدنش شبیه انسان هاست شامپانزه است. «سایت تالاب»

 

8. به رشته مطالعاتی که به تحقیق در زمینه بوسه می‌پردازد «فیلماتولوژی» گفته می‌شود!

 

9. از فواید دیگر بوسه آن است که بوسه طولانی مدت 34 ماهیچه را فعال میکند. در حالیکه یک بوسه معمولی تنها از دو ماهیچه استفاده میکند، بوسه طولانی مدت تمامی 34 ماهیچه صورت رابه کار میگیرد.

 

10 . آیا می‌دانستید به ازای هرچند لحظه اي که همسرتان را می بوسید 5 کالری می سوزانید؟ پس فرصت را از دست ندهید ! اگر به فکر تناسب اندام هستید تا میتوانید همسرتان را ببوسید.

 

11. بوسیدن از پوسیدگی دندانهای شما پیشگیري می‌کند! اینکار بدلیل بالا بردن ترشح بزاق به واسطه موادمعدنی موجود در آن ذرات غذای دور از معرض مسواک را پاک کرده و از مینای دندان محافظت می‌کند.

 

جدیدترین مطالب سایت