خرید و فروش در اینترنت

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس نوشته های عاشقانه دونفره

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

بیا قدم بزنیم…!!!
برویم به همان گوشه ي دنج…
باز تو بگویی که دوستم داری…
و من این بار برایت بمیرم…!!!
آری
این بار دَر اوج می‌خواهم
خدافظی کنم…!!!

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس پروفایل دونفره

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس های عاشقانه و احساسی زیبا

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

ﺑـــــه کـــﻮﺭی ﭼـﺸــﻢ

ﻫـﻤــه ﯾکـــــﺮﻭز

ﺩﺭ ﺷـﻠﻮﻏــﺘـﺮﯾڹ ﻧﻘـﻄــــــه

ﺷـﻬـﺮ …

ﺩﯾــﻮﺍﻧــــه ﻭﺍﺭ

مــــی ﺑـــﻮﺳـﻤــت

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

نوشته های عاشقانه دونفره

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

-آن قدر دوسش دارم

–کہ حتے اگر بِهَم نرسی‍ـــــــــــــم…

–روبہ دنیا می‌ایستم…

–و می‌گویم: آهای دنیا چیہ خوشحالے؟

ولے هنوزم یہ تاره موشو بہ تمومہ تو و آدمات نمیدم.

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس پروفایل دونفره

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

چنان دورت می‌گردم …

که هیچ کس به این زیبایی…

جهان گردی را

تجربه نکرده است …

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

چقدر من
دیدنت را دوست دارم
در خواب
در غروب
در همیشه ي هرجا
هر جاییکه بتوان تو را دید
صدا کرد
و از انعکاس نامت کِیف کرد
چقدر من
دیدن ِ تو را دوست دارم

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس نوشته های دونفره خاص

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

دوست دارم ؛ از خودم تنهاے تنها بگذرم

تا تو جایم را بگیرے ؛ در دلم غوغا کنے

دوست دارم ؛ واژه واژه شاعرِ چشمت شوم

تا نظر پشت نـظر ،شعرِ مـرا زیبا کنے

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

 عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

گفتم که عاشق‌گشته ام
گفتی که شورش مال تو

گفتــم شـدی ایمان من
دیگر چه خواهـی جان من

گـفتا نصـیب عشـق تـو
گفتم که مستم کرده اي

گفتی جهانـت سـهم من
گفتم که جانـم سـهم تو

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس پروفایل دونفره

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

یـــــــڪ عمر جدایـــی به هوای

نفســــــــی وصـــل

گیرم ڪه جـــــوان گشت

زلیخـــا

بہ چه قیمــــت…!؟

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس پروفایل احساسی دونفره

 

پیچڪ مے شوم
وحشے

مے پیچم بہ پرو بال
ثانیه هایت

تا حتے نتوانے

بے مـــــن
بودن را زندگـے کنے…

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس پروفایل خاص

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

زیباترین عکس های عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس های دونفره زیبا

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه دونفره | عکس پروفایل دونفره

زیباترین عکس نوشته های جدید