بروزرسانی : 11 دی 1402

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

تصاویر عاشقانه و لاو

با درود و درودی دیگر با یکسری دیگر از تصاویر عاشقانه و احساسی در خدمت تان هستیم در ادامه می‌توانید تالاب را دنبال نمایید.

پشت دیوار همین کوچــه به دارم بزنید

من که رفتم بنشینید و … هوارم بزنید

باد هم آگهـــی مرگ مرا خواهد برد

بنویسید که: “بد بودم” و جارم بزنید

من از آیین شما سیر شدم, … سیر شدم,

پنجـــه در هر چه کـه من واهمه دارم بزنید

دست هایم چه میزان بودو به دریا نرسید؟!

خبـــر مرگ مرا طعنــــه به یــــارم بزنید

آی! آن ها! که به بی برگی من می‌خندید!

مرد باشید و … بیایید … و … کنارم بزنید

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس عاشقانه

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

چیزی شنیده‌ام که مهم نیست رفتنت

تقاضای میکنم نروی، التماس نه!

از بی‌ستارگی‌ست دلم آسمانی هست

من عابری«فلک»زده‌ام، آس و پاس نه

من می روم، تو باز می آیي، مسیر ِ ما

باهم موازی هست ولیکن مماس نه

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

تصاویر احساسی و عاشقانه

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

تو نیستی غم پاییز را چه خواهم کرد

و بی پرنده گی عصرهای آبان را

سرم به ذکر تو گرم هست زیر بال خودم

اگر به منزل ام آورده اي زمستان را

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های جدید احساسی و عاشقانه

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

“با وفا” خواندم ات از عمد که تغییر کنی

گاه در عشق نیــاز هست به القا کردن

“زندگی صحنه ي یکتای هنرمندی ماست”

خط مزن نقش مرا مـوقـــع تمریــن کردن!

وزش باد شدید هست و نخ ام محکم نیست!

اشتباه هست مرا دورتر از ایـــن کردن

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

عکس های احساسی و عاشقانه سری (56)

تصاویر احساسی و عاشقانه لاو

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت