عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

در این جا عکس نوشته هاي‌ عاشقانه جدید و متن زیبا و احساسی و…مشاهده نمایید.

 

آمدی قصه ببافی كه موجه بروی…؟
در نزن ؛ رفته ام از خویش كسی منزل نیست …

عکس نوشته های عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

تو
فقط یک‌بار زندگی خواهی کرد
پس برای خودت زندگی کن
مهم نیست کـه دیگران
چه فکری می‌کنند

 

عکس های نوشته تنهایی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

سنگ بی‌قیمت اگر کاسه‌ي زرین بشکست
قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود

 

عکس نوشته های دلشکسته

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

بی تفاوت نیستم
فقط دیگر کسی برایم مهم نیست

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

آن قدر خوب باش کـه
بقیه حسرت خوبیت رو بخورن.

 

عکس های زیبا و عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

من و تو هر دو تمامیم بـه هم

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

رویای تو پایان نداره…

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

هر دفعه..

 

عکس های زیبا

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

مرا رفیقانم بـه سخره می‌گیرند
بریده دستم را غلاف شمشیرم

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

بخشیدن ادم ها راحته اما اعتماد دوباره نه!

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

خیال نکن زندگی واسه مردا آسونه!
اگه قوی باشی یه سری مسؤلیت سنگین رو سرت آوار میشه؛ چون ریش داری اگه دلت نوازش بخواد یا گریه کنی، همه ی بهت میخندن…

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس های مفهومی زیبا

 

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

اي کسی کـه زود راضی میشوی،
ببخش کسی را کـه به جز دعا چیزی ندارد

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

عکس نوشته هاي‌ عاشقانه جدید

عکس نوشته های عاشقانه جدید + متن زیبا و احساسی

جدیدترین مطالب سایت