عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته های جدایی

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

کسی هنوز نفهمیده
چرا همه اتفاق های غم انگیز
واسه آدم هایی میفته که بیشتر از
بقیه لیاقت شادی رو دارن….

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

از کسی که دوسش داری
راحت دست نکش
حسرتش دیوونت میکنه …

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته های تیکه دار

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس های تیکه دار برای طرف مقابل

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته های معنی دار

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته های عاشقانه غمگین

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

میخواستم بگم
چقدر دلم واست تنگ شده
اما هی میگفتم
دیگه چه خبر؟

عکس های عاشقانه دلتنگی

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته های غمگین تنهایی

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

وفا داری
نه پول میخواد
نه زیبایی،نه مدرک
نه هیچ چیز دیگه
وفا داری فقط
وجود میخواد
وجود!!!

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

هیچکس
از اخرین خداحافطی
باخبر نیست…
باهم مهربان باشیم.

عکس نوشته های خداحافظی

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته جدایی از کسی که دوستش داشتید

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته تیکه دار به پسرا

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته عاشقانه انتظار کشیدن

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته غمگین عاشقانه

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس های غمگین از تنهایی

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

عکس نوشته های تیکه دار

عکس نوشته های عاشقانه غمگین و دل شکسته (9)

 

جدیدترین مطالب سایت