خرید و فروش در اینترنت

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار

زندگی سینما نیست
تئاتر زنده است!
کات نداره، اگه خرابش کردی
نباید بقیشو ببازی
فقط میتونی بقیشو بهتر بازی کنی.

 

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

من اصلا نفهمیدم ،جوانی یعنی چه!
من یک راست از بچگی ،
به سِن کُهولت رسیدم !….

 

عکس های تیکه دار

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

آدما قدر داشته ها
وقتی میدونن که از‌دیتتشون داده و‌دیگه هيچوقت برنمیگرده

 

عکس های عاشقانه زیبا

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

تنهایی خیلی بهتره تا اینکه وقتتو با آدمای موقتی هد

 

عکس های زیبا و عاشقانه

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

سه چیز تحملش خیلی سخته !
حق با تو باشه ولی بهت زور بگن ؛
بدونی دارن بهت دروغ میگن نتونی ثابت کنی ،
نتونی حرف دلتو بزنی و مجبور باشی
سکوت کنی …

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

 

من وقتی دورم شلوغ بود
بیادت بودم…
روو دوست دارما حساب وا کن…!

 

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

 

یعنی فقط مرگ حقه؟
عشق حق نیست؟
زندگی حق نیست؟
تفریح حق نیست؟
آرزو حق نیست؟

 

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

مغرور باش
هیچ کس به اندازه خودت مهم نیست

 

عکس های عاشقانه مفهومی

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

گرگ برای اثـبات قدرتـش.
نیاز به جنـگیدن با هر،
شـغال و کـفتاری را ندارد
همـان نگاهـش کافیـست…..!!!

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

عکس های تیکه دار عاشقانه

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

عکس های عاشقانه غمگین

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

عکس نوشته های عاشقانه

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

یاد بگیر که قدر چیزی را
که در اختیار داری بدانی،
قبل از اینکه زمان به تو یاد آوری کند که باید قدر
چیزی را که می داشتی
می دانستی…!

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

عکس های زیبا و عاشقانه

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

تصاویر عاشقانه و احساسی

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

 

زیباترین عکس های عاشقانه

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

 

عکس های عاشقانه با نوشته های غمگین و تیکه دار (جدید)

عکس های عاشقانه مفهومی