خرید و فروش در اینترنت

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس  پروفایل غمگین و عاشقانه 2023

عکس های جدبد از پروفایل غمگین و عاشقانه برای تلگرام و شبکه های اجتماعی شما عزیزان در سایت تالاب ببینید.

عکس پروفایل غمگین 2023

بطور مداوم بهم ميگفت : زندگيمي . . .
وقتي رفت بهش گفتم : مگه من زندگيت نبودم؟
پاسخ داد: انسان براي رسيدن به عشقش بايستي از زندگيش بگذره

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 

ادعايي بي تفاوتي سخت مي باشد….
همان هم
نسبت به کسي که
زيباترين حس دنيا رابا اون تجريه کرده ای….

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 

هيس…
حواس تنهايي ام را
با خاطرات
باتو بودن
پرت کرده ام … بگو کسي حرفي نگويد…
بگذار
لحظه ای آرام باشم …

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین و دل شکسته

بيا تمامش کنيم
تمام چيز را
که نه من مانع راه تو باشم و نه تو وادار به ماندن شوي …
نگران نباش
قول مي دهم کسي جاي تو را نمي گيرد
ولي فراموشم کن

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل دلشکسته

بخند … تو که گناهکار نبودي…
من همين بازي را شروع نمودم… خودم هم تمامش ميکنم…
ميدوني؟؟؟
گاهي نرسيدن زيباترين نهایت يک عاشقانه مي باشد….
بيا به هم نرسيم اين بار به هم نرسيم …

عکس پروفایل غمگین 2023

نگاهم ولي…
گاهي حرف مي زند…
گاهي فرياد مي کشد…
و من همواره به دنبال کسي مي گردم
که بفهمد يک نگاه خسته
چه مي خواهد بگويد…

عکس پروفایل غمگین 2023

وقتي از چـشم کـسي بيـفتي
مانند يــک قـــطره اشک …
ديگه فــرقـي نميــکنه کجـــا بـــاشي …
گوشه ی چشم ..
رويِ گونه ..
و يا ..
رويِ خــاک !
تـــو ديـگر چــکيــدي … اميدي نيست

عکس پروفایل غمگین 2023

دوسـت دارم يـک شب هفتــاد سـال پيـــر شـوم
در ?نــار خيابــاني بـايستـــم . . .
تـــو مـرا بـي همانکه بـشنــاسي ، از ازدحـام تــلخ خـيابـان عبــور دهي …
هفتـــاد ســال پيـــر شدن يــک شب
بـه حـس گرمي دسـت های تـــو
هنــگامـي کـه مرا عبــور مي دهـي همان که بـشنــاســي،
مي ارزد به عمري بي تو بودن …

عکس پروفایل غمگین 2023

براي دخترکم ارزوي خوشي ميکنم …
مادرم براي من ارزوي خوشبختي کرده بود …
و مادر بزرگم براي مادرم …
نـــا اميــد نيستــم!
يــکــ روز عــاقـبت
دخترکي از ما مزه خوشبختي را خواهد چشيد…

عکس پروفایل غمگین 2023

امروز خاطراتت را سوزاندم ولي!
بوي خوش هيزمش بيقرارم نمود
رويداد تازه ای نمي باشد!!
دوباره دل تتگت شدم,…

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفابل دلم گرفته

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل یه جهان دلم گرفته

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل دلگیر

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل ای خدا دلم گرفته

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین 2023   

عکس پروفایل غمگین 2023

عکس پروفایل غمگین