عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی

عکس هایی مخصوص گذشت و بخشش در زندگی را در اینجا مشاهده نمایید. گذشت و بخشش در زندگی در بعضی موارد لازم است و با اینکار شما اول به خودتان آرامش و روحیه مثبت را هدیه داده اید.

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس بخشش در زندگی

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس های برای گذشت

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

 

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس نوشته بخشش

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس نوشته بخشیدن و مهربانی

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس های مهربانی و بخشش

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

 

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

گذشت کردن

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

 

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس های گذشت داشتن نسبت به مردم

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

عکس های مهربانی با مردم

عکس های زیبا برای گذشت در زندگی | عکس بخشش در زندگی

دست های خدا باش
برای برآوردن رویای انسان دیگری جز خودت …
خنثی نباش!
بی تفاوت نباش!
اگر دیدی کسی گره ای دارد و تو راهش را می دانی،
سکوت نکن…
اگر دستت به جایی می رسید دریغ نکن…
معجزه زندگی دیگران باش!
این قانون کائنات است
معجزه زندگی دیگران که باشی ،
بی شک کس دیگری معجزه زندگی تو خواهد بود

 

برچسب‌ها: ,
جدیدترین مطالب سایت