بروزرسانی : 1 تیر 1400

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

با یکسری دیگر از عکسهای عاشقانه پروفایل در خدمت تان هستیم در ادامه می‌توانید با متن و عکسهای عاشقانه مخصوصاً پروفایل تالاب را دنبال نمایید. عکسهای عاشقانه و لاو

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

پروفایل عاشقانه, عکس عاشقانه زیبا برای پروفایل

دراین پست از تالاب عکس عاشقانه زیبا برای پروفایل را عرضه می نماییم. برای مشاهده این عکسهای با ما همراه باشید.

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس عاشقانه زیبا برای پروفایل

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس عاشقانه جدید 2018| عکس نوشته برای پروفایل

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

بهترین روز زندگی من روزیست

که تو در بین ناباوری ها می آیي

کنارم مینشینی و دستم را می‌گیری

و آرام زمزمه می‌کنی .. دوستت دارم

*****

عشق یعنی …

تو در مجازی می‌گویی دوستت دارم

و من جدی جدی پـــرواز می‌کنم

*****

هر صُبح ناگزیرم

به دوباره دوست داشتَنت

تو

با مهربانی‌ ات

راهی برایم باقی نگذاشته‌ اي …

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

روزی دو سه بار ٬ هفته اي نُهصد بار

ماهی سه هزار سال٬ سالی …

انگار یادِ تو تصاعدِ نجومی دارد !

با من بنشین

خودت٬ خودت را بشمار !

****

پاییز را دوست دارم

برای وقت هایي که کنارت هستم و دلتنگت می‌شوم …!

همان وقت ها

که بی اختیار خودم را در آغوشت جای می دهم

دستانت را دورِ بودنم حلقه میکنی

قربان صدقه ي احساساتم می‌روی

و من زیرکانه

سرما را بهانه می‌کنم تا مبادا بفهمی که

دوست داشتن تو چه بر سرم آورده !

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس عاشقانه برای پروفایل

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس نوشته عاشقانه تنهایی

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس عاشقانه با متن

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس عاشقانه برای پروفایل

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

پروفایل عاشقانه

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس نوشته عاشقانه زیبا

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکسهای عاشقانه به همزاه متن

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

عکس عاشقانه به همزاه متن

متن و عکس عاشقانه ویژه پروفایل (37)

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت