بروزرسانی : 1 آبان 1396

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

تصاویر عاشقانه «15»

با یک سری دیگر از تصاویر عاشقانه در خدمت تان هستیم در ادامه می‌توانید تالاب را دنبال نمایید.

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

اینجاست که «« مرگ »» برایم «« گرم »» می شود

چرا که «« درد »» همان «« درد »» است ,

دلم «« ارامش »» برعکس میـــخواهد!

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

عکس های عاشقانه با عطر پاییز

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

عجب هوایی داری!

هوایت که به سرم میزند ,

دیگر در هیچ هوایی نمی‌توانم نفس بکشم!!

عحب نفس گیر است هوای دور از تو بودن !

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

به هرکسی که می رسی , میگوید ;

آدم فقط یک‌بار عاشق می‌شود ..

دروغ است …

تو یقین نکن …

مثلا خود من , هر روز , مجدد , عاشقت میشوم …

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

 عاشقانه های پاییز

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

دیشب باران قرار با پنجره داشت

روبوسی آبـــدار با پنجره داشت

یکریز به گوش پنجره پچ پچ کرد

چک چک,چک چک,چه کار با پنجره داشت؟

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

عکس های عاشقانه

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

آه اگر آزادی سرودی می خواند

کوچک

هم چون گلوگاه پرنده ای

هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند

سالیان بیشماری نمی بایست

دریافتی را

که هر ویرانه نشان از غیاب انسانی است … شاملو

به پرواز

شک کرده بودم

به هنگامی که شانه هایم

از توان سنگین بال

خمیده بود…

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

تصاویر عاشقانه

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

گالری عکس های عاشقانه با عطر پاییز (15)

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت