زیباترین استتارهای جالب از حیوانات

زیباترین استتارهای جالب از حیوانات

استتار دیدنی جانوران

استتار به معنی این هست که حیوانات خودشان را با محیط هم رنگ میکنند تا طعمه خودشان را پیدا کنند .

دلایل استتار شدن حیوانات نه فقط برای مخفی شدن از دست دشمن بلکه گاهی برای دست یابی راحت تر به غذاست.

موجودات دارای این توانایی زیر سنگ ،ماسه و برگ مخفی میشوند و تشخیص آن ها بسیار مشکل هست.

این موجودات میلیونها سال هست که تکامل یافته و اکنون به استادان استتار تبدیل شده اند و از ماهی و پروانه در تگزاس گرفته تا مارمولک صحرایی در مغولستان از این استعداد بهرهگیری میکنند.

زیباترین استتارهای جالب از حیوانات
زیباترین استتارهای جالب از حیوانات

عکس های جالب از استتار کردن حیوانات

زیباترین استتارهای جالب از حیوانات
زیباترین استتارهای جالب از حیوانات

تصاویر جالب از استتار کردن حیوانات

زیباترین استتارهای جالب از حیوانات
زیباترین استتارهای جالب از حیوانات
زیباترین استتارهای جالب از حیوانات

استتار به چه معناست ؟

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت